Este nào sau đây xà phòng hoá tạo ra andehit?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Este nào sau đây xà phòng hoá tạo ra andehit?

ID [664699]

Este nào sau đây xà phòng hoá tạo ra andehit?

A. CH2=CH-COOCH3.
B. HCOOC2H5.
C. CH3COOCH=CH2.
D. CH3COOCH3.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Thanh Chương 1 - Lần 2

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C Giải: A. CH2=CHCOOCH3 + NaOH → CH2=CHCOONa + CH3OH.

B. HCOOC2H5 + NaOH → HCOONa + C2H5OH.

C. CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO.

D. CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH.

||⇒ chọn C.

Bình luận
mellogangz sao vậy em chưa hiểu
Trả lời 21 Tháng 6 lúc 17:32
nqtuan94 vì OH gắn vào nối đôi nên nó " chuyển vị " thành andehit nhé bạn
21 Tháng 6 lúc 17:33 Cảm ơn