Este X có công thức phân tử là C9H10O2, a mol X tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu được dd Y không tham gia phản ứng t?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Phương pháp giải bài toán khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng ngầu nhất

Este X có công thức phân tử là C9H10O2, a mol X tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu được dd Y không tham gia phản ứng t?

ID 661507.

Este X có công thức phân tử là C9H10O2, a mol X tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu được dd Y không tham gia phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là

A. 5.
B. 9.
C. 4.
D. 6.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Tho101

Thỏ

Giải: Vì Este có chứa 2 nguyên tử oxi ⇒ Este đơn chức.

Este đơn chức + NaOH theo tỉ lệ 1:2 ⇒ Este có dạng RCOOC6H4R'.

Vì các sản phẩm sau phản ứng xà phòng hóa không tráng gương ⇒ R ≠ H.

Vậy CTCT thỏa mãn X gồm:

CH3COOC6H4CH3 (3 đồng phân vị trí octo, meta, para).

C2H5COOC6H5.

⇒ Chọn A

sinhhung có ai ra 5 k ?
1 Tháng 6 lúc 13:17
tranduchoanghuy C₂H₅COOC₆H₅, CH₃COOC₆H₄CH₃ (3 đồng phân)...còn chất nào nữa bạn ^_^?
1 Tháng 6 lúc 13:54 Cảm ơn
sinhhung Ch3COOCH2C6H5 là tỉ lệ 1:1 à .-.
1 Tháng 6 lúc 15:33 Cảm ơn
vothivantrangmoon uk, đó là este của ancol nên 1:1
11 Tháng 6 lúc 14:47 Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ