Este X có công thức phân tử là C9H10O2, a mol X tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu được dd Y không tham gia phản ứng t?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Este X có công thức phân tử là C9H10O2, a mol X tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu được dd Y không tham gia phản ứng t?

ID [661507]

Este X có công thức phân tử là C9H10O2, a mol X tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu được dd Y không tham gia phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là

A. 5.
B. 9.
C. 4.
D. 6.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Cẩm Thủy 1 - Thanh Hóa - Lần 1 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C
Bình luận
sinhhung có ai ra 5 k ?
Trả lời 1 Tháng 6 lúc 13:17
tranduchoanghuy C₂H₅COOC₆H₅, CH₃COOC₆H₄CH₃ (3 đồng phân)...còn chất nào nữa bạn ^_^?
1 Tháng 6 lúc 13:54 Cảm ơn
sinhhung Ch3COOCH2C6H5 là tỉ lệ 1:1 à .-.
1 Tháng 6 lúc 15:33 Cảm ơn
vothivantrangmoon uk, đó là este của ancol nên 1:1
11 Tháng 6 lúc 14:47 Cảm ơn