Etyl axetat có công thức cấu tạo là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Etyl axetat có công thức cấu tạo là

ID [641285]

Etyl axetat có công thức cấu tạo là

A. CH3COOC2H5.
B. C2H5COOCH3.
C. CH3COOCH3.
D. HCOOCH3.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A
Bình luận