Gạo nếp chứa 80% tinh bột. Khối lượng gạo cần dùng để nấu thành 5 lít rượu (ancol) etylic 46o là (biết hiệu suất của cả ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Gạo nếp chứa 80% tinh bột. Khối lượng gạo cần dùng để nấu thành 5 lít rượu (ancol) etylic 46o là (biết hiệu suất của cả ?

ID [640660]

Gạo nếp chứa 80% tinh bột. Khối lượng gạo cần dùng để nấu thành 5 lít rượu (ancol) etylic 46o là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml)

A. 5,652 kg.
B. 5,256 kg.
C. 6,525 kg.
D. 5,625 kg.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - Lần 2 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D Giải: Ta có phản ứng: C6H10O5 + H2O → 2C2H5OH + 2CO2.

VC2H5OH = 5×0,46 = 2,3 lít ⇒ mC2H5OH = 2,3×0,8 = 1,84 gam.

⇒ nC2H5OH = 0,04 mol ⇒ nTinh bột = \(\dfrac{0,04}{2 \times 0,72} = \dfrac{1}{36}\) mol

⇒ mTinh bột = 4,5 gam ⇒ mGạo nếp cần dùng = 4,5 ÷ 0,8 = 5,625 gam ⇒ Chọn D

Bình luận
thanh1234nvt cái chỗ mà tính được mC2H5OH là phải 1,84 kg mới đúng chứ ạ vì ban đầu cái 5 lít kia bạn đâu đổi sang ml đâu nên khúc cuối là 5,625 kg chứ thì mới chọn D vì đáp án họ cũng cho mình đơn vị là kg mà.
23 Tháng 4 lúc 10:24