Gen D có 3600 liên kết hiđrô và số nuclêôtit loại ađênin (A) chiếm 30% tổng số nuclêôtit của gen. Alen d dài 5096,6 A0 v?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Gen D có 3600 liên kết hiđrô và số nuclêôtit loại ađênin (A) chiếm 30% tổng số nuclêôtit của gen. Alen d dài 5096,6 A0 v?

ID [0]

Gen D có 3600 liên kết hiđrô và số nuclêôtit loại ađênin (A) chiếm 30% tổng số nuclêôtit của gen. Alen d dài 5096,6 A0 và có hiệu số giữa nucleotit loại A với một loại nucleotit khác là 299. Một tế bào có cặp gen Dd nguyên phân liên tiếp hai lần, số nuclêôtit mỗi loại mà môi trường nội bào cung cấp cho cặp gen này nhân đôi là:

A.A = T = 5397; G = X = 3600.
B.A = T = 5400; G = X = 3600.
C.A = T = 2700; G = X = 1800.
D.A = T = 5397; G = X = 2700.
Thầy Phan Khắc Nghệ
Đáp án Agen D: 2A=3G
2A+3G=3600-> A=900, G=600
gen d: 3,4*(A+G)=5096,6
A-G= 299-> A=899, G=600
=> Acung cấp=5397, Gcung cấp= 3600
Bình luận
tramlee2k3 - vì sao 2A lại bằng 3G vậy ạ

Trả lời

alltoowell13 - s gen này mất 3A v ?@@

Trả lời

batday98 mất 3A gì vậy em???
levantoannqn A cung cấp =( A[A] + A[D] ).(2^2-1) = (900+899).3= 5397
harder1 - sao kết quả phải nhân thêm 6 vậyp ạ?

Trả lời

dodaihoc1999 - ẩu, không đọc hết vế . 23/8/2016

Trả lời

minhhoinon - đề dễ ãi . 6/4/2014

Trả lời

nguyenvanminh1004 - nguyenvanminh1004 đập chưa? . 11/9/2013

Trả lời

nhinhi135 - Nhinhi135 huhu. Tích xong là đập đầu ào máy tính luôn . 11/9/2013

Trả lời