Gen D có 3600 liên kết hiđrô và số nuclêôtit loại ađênin (A) chiếm 30% tổng số nuclêôtit của gen. Alen d dài 5096,6 A0 v?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Gen D có 3600 liên kết hiđrô và số nuclêôtit loại ađênin (A) chiếm 30% tổng số nuclêôtit của gen. Alen d dài 5096,6 A0 v?

ID [477990]

Gen D có 3600 liên kết hiđrô và số nuclêôtit loại ađênin (A) chiếm 30% tổng số nuclêôtit của gen. Alen d dài 5096,6 A0 và có hiệu số giữa nucleotit loại A với một loại nucleotit khác là 299. Một tế bào có cặp gen Dd nguyên phân liên tiếp hai lần, số nuclêôtit mỗi loại mà môi trường nội bào cung cấp cho cặp gen này nhân đôi là:

A. A = T = 5397; G = X = 3600.
B. A = T = 5400; G = X = 3600.
C. A = T = 2700; G = X = 1800.
D. A = T = 5397; G = X = 2700.
Tâm Phạm
https://fb.com/phamthitam
Đáp án A gen D: 2A=3G
2A+3G=3600-> A=900, G=600
gen d: 3,4*(A+G)=5096,6
A-G= 299-> A=899, G=600
=> Acung cấp=5397, Gcung cấp= 3600
Bình luận
nhinhi135 Nhinhi135 huhu. Tích xong là đập đầu ào máy tính luôn . 11/9/2013
12 Tháng 9 lúc 23:47
nguyenvanminh1004 nguyenvanminh1004 đập chưa? . 11/9/2013
12 Tháng 9 lúc 23:53
dodaihoc1999 ẩu, không đọc hết vế . 23/8/2016
24 Tháng 8 lúc 11:18
alltoowell13 s gen này mất 3A v ?@@
Trả lời 20 Tháng 8 lúc 22:20
batday98 mất 3A gì vậy em???
21 Tháng 8 lúc 7:39 Cảm ơn
levantoannqn A cung cấp =( A[A] + A[D] ).(2^2-1) = (900+899).3= 5397
21 Tháng 8 lúc 7:53 Cảm ơn
tramlee2k3 vì sao 2A lại bằng 3G vậy ạ
Trả lời 22 Tháng 10 lúc 8:32
harder1 sao kết quả phải nhân thêm 6 vậyp ạ?
Trả lời 11 Tháng 7 lúc 13:12
minhhoinon đề dễ ãi . 6/4/2014
7 Tháng 4 lúc 20:41