Gen là một đoạn phân tử ADN có chức năng
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Gen là một đoạn phân tử ADN có chức năng

ID [34160]

Gen là một đoạn phân tử ADN có chức năng

A.cấu tạo nên cơ thể. 
B.cấu tạo nên protein.
C.mang thông tin quy định cấu trúc một chuỗi pôlipeptit hoặc một loại ARN.
D.mang thông tin quy định cấu trúc nên NST.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C Có 5 phân tử ADN mang N15. Nhân đôi tạo thành 160 ADN mạch kép.
Số lần nhân đôi là: 5.2^k = 160 → k = 6.
I Sai, tất cả 160 phân tử ADN kép đều chứa N14; vì phân tử N15 khi nhân đôi nên tách 2 mạch, 1 mạch từ môi trường có N14; mạch cũ sẽ có N15.
II Sai. có 10 phân tử ADN con có chứa N15.
III đúng. Mạch đơn chứa N14 = 160× 2 - 10 = 310.
IV Số phân tử chứa cả N14 và N15 là: 10.
→ Chỉ có 1 kết luận đúng.
→ Đáp án B.
Bình luận
duongtrucbsls - ai giải thích từng ý hộ e vói ạ

Trả lời

sasuke1102 A tế bào cấu tạo nên cơ thể ;
B polipeptit cấu tạo nên protein;
C gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin quy định sản phẩm ( mARN hoặc protein)
D ADN và protein histon cấu trúc nên NST
nhungxinh18062001 - cái j đang xảy ra ?

Trả lời

athena98 C đó nha, hihihi mod giải nhầm, cho xin fb đi cậu =(((
ninhduong Lấy không? Em cho in4 em ấy nè :v
athena98 bạn nhắn mình trước đi mình vs rep đc
nhungxinh18062001 mik cx zạy
ntn ko rep đc
nhungxinh18062001 in4 là j ạ
inb với mình đi bạn athena98