Giả sử, một nhà máy điện hạt nhân dùng nhiên liệu urani . Biết công suất phát điện là 500 MW và hiệu suất chuyển hóa nă?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Giả sử, một nhà máy điện hạt nhân dùng nhiên liệu urani . Biết công suất phát điện là 500 MW và hiệu suất chuyển hóa nă?

ID [596009]

Giả sử, một nhà máy điện hạt nhân dùng nhiên liệu urani 1a.png . Biết công suất phát điện là 500 MW và hiệu suất chuyển hóa năng lượng hạt nhân thành điện năng là 20%. Cho rằng khi một hạt nhân urani 1a.png phân hạch thì tỏa ra năng lượng là 3,2.10-11 J. Lấy NA = 6,02.1023 mol-1 và khối lượng mol của là 235g/mol. Nếu nhà máy hoạt động liên tục thì lượng urani 1a.png mà nhà máy cần dùng trong 365 ngày là

A. 962 kg.
B. 1121 kg.
C. 1352,5 kg.
D. 1421 kg.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án A
Bình luận
bichprincess Giải bài này như nào ạ
Trả lời 27 Tháng 3 lúc 20:15
reus98 e làm như thế này nha :
Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có :
H = (m/A).Na = 3,2.10^-11 = P.t
=> m = A.P.t/H.Na.3,2.10^-11
= = 962 kg
=> A
27 Tháng 3 lúc 20:51 (6) Cảm ơn
luccong82 Công A sao tính
11 Tháng 6 lúc 12:28