Giả sử trình tự một đoạn ADN thuộc gen mã hóa enzym amylaza được dùng để ước lượng mối quan hệ nguồn gốc giữa các loài. ?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn |
|
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Giả sử trình tự một đoạn ADN thuộc gen mã hóa enzym amylaza được dùng để ước lượng mối quan hệ nguồn gốc giữa các loài. ?

ID 517329.

Giả sử trình tự một đoạn ADN thuộc gen mã hóa enzym amylaza được dùng để ước lượng mối quan hệ nguồn gốc giữa các loài. Bảng dưới đây liệt kê trình tự đoạn ADN này của 4 loài khác nhau.

5.png
Hai loài giống nhau nhất là ...(I)... và xa nhau nhất là ...(II)...

A. (I) A và B; (II) C và D.
B. (I) A và D; (II) B và C
C. (I) B và D; (II) B và C
D. (I) A và C; (II) B và D
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
thanhthuynguyenquynh ai giải thích giùm mình câu này vs . 5/6/2017
5/6/2017 lúc 10:31
giangcoik15 nhìn cái B với D, ở đoạn nu thứ 3 tính từ cuối nó chỉ khác nhau ở chỗ G và X, nên thấy nó giống nhau nhất -> chọn C 5/6/2017
5/6/2017 lúc 10:36
thanhthuynguyenquynh thsk bạn 5/6/2017
5/6/2017 lúc 10:37
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: