Glucozơ lên men thành ancol etylic theo phản ứng sau:Để thu được 92 gam C2H5OH cần dùng m gam glucozơ. Biết hiệu suất củ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Glucozơ lên men thành ancol etylic theo phản ứng sau:Để thu được 92 gam C2H5OH cần dùng m gam glucozơ. Biết hiệu suất củ?

ID [756105]

Glucozơ lên men thành ancol etylic theo phản ứng sau:

Để thu được 92 gam C2H5OH cần dùng m gam glucozơ. Biết hiệu suất của quá trình lên men là 60%. Giá trị của m là

A. 360.
B. 108.
C. 300.
D. 270.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

bita148 làm công thức tam suất : 80x92:92x100/60 SAO KHÔNG RA NHỈ ??? sửa sai dùm mình với
16 Tháng 6 lúc 21:3
01694204008 M(glu) = 180 mà b ơi
18 Tháng 6 lúc 23:22 Cảm ơn