Glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo dung dịch muối NH4NO3 và chất nào sau đây?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo dung dịch muối NH4NO3 và chất nào sau đây?

ID [0]

Glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo dung dịch muối NH4NO3 và chất nào sau đây?

A.HOCH2(CHOH)4COOH.
B.HOCH2(CHOH)4COONH4.
C.HOCH2(CHOH)4CHO.
D.HOCH2(CHOH)CH2OH.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án BGiải: Ta có phản ứng:

HO–CH2–(CHOH)4–CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → HO–CH2–(CHOH)4–COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag↓

⇒ Chọn B

Bình luận
bth2223 - Nó đọc là gì vậy ạ

Trả lời

nguyendacdung09 amoni gluconat
nhuphuong510 - đáp án C ạ^^

Trả lời

sasukeduy113 sao C được em đề hỏi sản phẩm pứ mà @@
chất C là công thcuws cấu tạo của Gluco thôi @@
nhuphuong510 Ôi, e nhìn đề k kĩ, e cảm ơn a ạ! A Duy ^^
doyenngoc - em tưởng sinh ra C6H12O7 chứ nhỉ?

Trả lời