Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, cùng biên độ trên hai đoạn thẳng gần nhau và chung gốc tọa độ. Tại thời ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, cùng biên độ trên hai đoạn thẳng gần nhau và chung gốc tọa độ. Tại thời ?

ID [23032]

Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, cùng biên độ trên hai đoạn thẳng gần nhau và chung gốc tọa độ. Tại thời điểm ban đầu (t = 0), chúng ở cùng một vị trí. Tại thời điểm t = ∆t, hai chất điểm cách xa nhau nhất. Từ thời điểm t = 0 đến thời điểm t = 2∆t, tốc độ trung bình của chất điểm hai là 4 cm/s. Tốc độ trung bình của chất điểm (1) trong một chu kỳ gần giá trị nào nhất ?

A.4,6 cm.
B.5,1 cm
C.3,8 cm/s.
D.2,3 cm/s.
Thầy Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án C1.png
Bình luận
luannguyen2k1 - tại sao chỗ khoảng cách lớn nhất thì lại song song với ox ạ ?

Trả lời

duyvip28 - mình làm ra 4 tìm mãi ko thấy đáp án hóa ra là giá trị gần nhất đmmmmmmmmmmmmmmmmm

Trả lời

oanhstyle - giải thích giùm e dòng cuối rõ hơn được không ạ

Trả lời

p0974752259 bài đây cho trường hợp đặc biệt là tại t=0 thì 2 vật ở VTCB và ngược chiều nhau thì nhanh hơn
mario46 - Khó quá

Trả lời