Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, cùng biên độ trên hai đoạn thẳng gần nhau và chung gốc tọa độ. Tại thời ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: LỊCH SỬ THẾ GIỚI 1945 - 2000

Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, cùng biên độ trên hai đoạn thẳng gần nhau và chung gốc tọa độ. Tại thời ?

ID [642220]

Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, cùng biên độ trên hai đoạn thẳng gần nhau và chung gốc tọa độ. Tại thời điểm ban đầu (t = 0), chúng ở cùng một vị trí. Tại thời điểm t = ∆t, hai chất điểm cách xa nhau nhất. Từ thời điểm t = 0 đến thời điểm t = 2∆t, tốc độ trung bình của chất điểm hai là 4 cm/s. Tốc độ trung bình của chất điểm (1) trong một chu kỳ gần giá trị nào nhất ?

A. 4,6 cm.
B. 5,1 cm
C. 3,8 cm/s.
D. 2,3 cm/s.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dachop_tiendu

Lại Đắc Hợp

1.png
mario46 Khó quá
21 Tháng 3 lúc 20:17
oanhstyle giải thích giùm e dòng cuối rõ hơn được không ạ
22 Tháng 3 lúc 0:51
p0974752259 bài đây cho trường hợp đặc biệt là tại t=0 thì 2 vật ở VTCB và ngược chiều nhau thì nhanh hơn
4 Tháng 5 lúc 21:5 Cảm ơn
duyvip28 mình làm ra 4 tìm mãi ko thấy đáp án hóa ra là giá trị gần nhất đmmmmmmmmmmmmmmmmm
29 Tháng 5 lúc 21:50
luannguyen2k1 tại sao chỗ khoảng cách lớn nhất thì lại song song với ox ạ ?
3 Tháng 3 lúc 21:42