Hai chất nào sau đây gồm các polime tổng hợp?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hai chất nào sau đây gồm các polime tổng hợp?

ID [21836]

Hai chất nào sau đây gồm các polime tổng hợp?

A.tinh bột, xenlulozơ.
B.polietilen, polibutađien.
C.sợi bông, xenlulozơ tri axetat.
D.tơ tằm, poli(hexametylen ađipamit).
Nhóm hỗ trợ Hóa học - Thầy Phạm Hùng Vương
https://fb.com/groups/moon.vn.hotrohoahoc
Đáp án B HD: Bài học phân loại polime:

577962[LG].png

⇒ Hai chất thuộc loại polime tổng hợp là polietilen, polibutađien. Chọn B. ♦.

ĐĂNG KÝ XEM LỜI GIẢI MIỄN PHÍ

Bước 1: Like page Thầy Phạm Hùng Vương bên dưới (bắt buộc)


Bước 2: Lấy mã kích hoạt trong Messenger page Thầy Phạm Hùng Vương: Click lấy mã


Bước 3:
Đăng ký xong cửa sổ sẽ ẩn cho mọi lần truy cập tiếp theo.
Bình luận