Hai kim loại nào sau đây đều tác dụng mãnh liệt với nước ở điều kiện thường?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hai kim loại nào sau đây đều tác dụng mãnh liệt với nước ở điều kiện thường?

ID 756100.

Hai kim loại nào sau đây đều tác dụng mãnh liệt với nước ở điều kiện thường?

A. K và Na.
B. Mg và Al.
C. Cu và Fe.
D. Mg và Fe.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
0849868884 s z ad
17 Tháng 6 lúc 13:45
hongha610 đọc lại sách :v
17 Tháng 6 lúc 14:50 Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ