Hai kim loại nào sau đây đều tác dụng mãnh liệt với nước ở điều kiện thường?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

Hai kim loại nào sau đây đều tác dụng mãnh liệt với nước ở điều kiện thường?

ID [756100]

Hai kim loại nào sau đây đều tác dụng mãnh liệt với nước ở điều kiện thường?

A. K và Na.
B. Mg và Al.
C. Cu và Fe.
D. Mg và Fe.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan