Hai loài họ hàng sống trong cùng khu phân bố nhưng lại không giao phối với nhau. Lý do nào sau đây có thể là nguyên nhân?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hai loài họ hàng sống trong cùng khu phân bố nhưng lại không giao phối với nhau. Lý do nào sau đây có thể là nguyên nhân?

ID [0]

Hai loài họ hàng sống trong cùng khu phân bố nhưng lại không giao phối với nhau. Lý do nào sau đây có thể là nguyên nhân làm cho hai loài này cách li về sinh sản?
I. chúng có nơi ở khác nhau nên các cá thể không gặp gỡ nhau được
II. nếu giao phối cũng không tạo ra con lai hoặc tạo ra con lai bất thụ
III. chúng có mùa sinh sản khác nhau
IV. con lai tạo ra thường có sức sống kém nên bị đào thải
V. chúng có tập tính giao phối khác nhau
VI. chúng có cấu tạo cơ quan sinh sản khác nhau
Phương án đúng:

A.I, II, III, IV, V, VI
B.I, II, V, VI
C.I, II, III, V, VI
D.I, III, V, VI
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D - Sự cách li sinh sản giữa hai loài gồm có cách li trước hợp tử và cách li sau hợp tử. Sự không giao phối là thuộc loại cách li trước hợp tử.
- Cách li trước hợp tử gồm có: Nơi ở khác nhau nên các cá thể không gặp gỡ nhau được. Có mùa sinh sản khác nhau. Có tập tính giao phối khác nhau. Có cấu tạo cơ quan sinh sản khác nhau → Tổ hợp các ý I, III, V, VI. → Đáp án D.
Bình luận
nhanhlucbinh - Nhanhlucbinh đúng rồi ......ngu người . 14/4/2018

Trả lời

nhanhlucbinh - Người ta hỏi nguyen nhân chung chung chu co hoi la trc hay sau hop tu đâu . 14/4/2018

Trả lời

ninhduong Nó không giao phối với nhau rồi mà bạn? Phải là cách li trước hợp tử chứ . 14/4/2018