Hai nguồn kết hợp S1, S2 cách nhau 10 cm, có chu kì sóng là T = 0,2 (s). Tốc độ truyền sóng trong môi trường là v = 25 c?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hai nguồn kết hợp S1, S2 cách nhau 10 cm, có chu kì sóng là T = 0,2 (s). Tốc độ truyền sóng trong môi trường là v = 25 c?

ID [0]

Hai nguồn kết hợp S1, S2 cách nhau 10 cm, có chu kì sóng là T = 0,2 (s). Tốc độ truyền sóng trong môi trường là v = 25 cm/s. Số cực đại giao thoa trong khoảng S1S2

A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 7.
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án B
Bình luận
xuanhieu021001 Em áp dụng ct 2.(s1s2/lam đa)+1 là bằng 5 mà
Trả lời 6 Tháng 5 lúc 20:18
huonglan209 ta có cực đại giao thoa trong khoảng S1S2 thì mình k lấy dấu = nhá
còn nếu nói đoạn thì mình có thêm dấu - đó
v ậy thì có được Số cực đại giao thoa trong khoảng S1S2 là
- 10 < k < 10
----> - 2 < k < 2
có được 3 điểm cực trị
6 Tháng 5 lúc 21:44 Cảm ơn
thidaihoc23phay5diem làm sao thì mình b iết là lấy dấu bằng và khog lấy dấu bằng vậy ạ
Trả lời 19 Tháng 8 lúc 10:49
thidaihoc23phay5diem à trong khoảng em hiểu hiểu òi ạ
19 Tháng 8 lúc 10:50 (1) Cảm ơn
thanhtruc1904 Hai nguồn sóng kết hợp có phải là hai nguồn sóng cùng pha k ạ
Trả lời 1 Tháng 11 lúc 23:15