Hai nguồn sáng đều phát quang phổ vạch phát xạ. Các vạch sáng trong hai quang phổ có cùng số vạch và vị trí các vạch như?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hai nguồn sáng đều phát quang phổ vạch phát xạ. Các vạch sáng trong hai quang phổ có cùng số vạch và vị trí các vạch như?

ID 511144.

Hai nguồn sáng đều phát quang phổ vạch phát xạ. Các vạch sáng trong hai quang phổ có cùng số vạch và vị trí các vạch nhưng độ sáng tương đối giữa các vạch khác nhau. Kết luận nào sau đây đúng về hai nguồn:

A. Hai nguồn có cùng thành phần nguyên tố nhưng áp suất khác nhau
B. Hai nguồn có cùng thành phần nguyên tố nhưng tỷ lệ các nguyên tố khác nhau
C. Hai nguồn có thành phần nguyên tố khác nhau nhưng cùng áp suất
D. Hai nguồn có thành phần nguyên tố khác nhau nhưng cùng nhiệt độ
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dachop_tiendu ( Lại Đắc Hợp )

15 Tháng 4 lúc 16:48 Link fb: https://www.facebook.com/laidachop

Screenshot_22.png
28diem bố t cũng ko hiểu
31 Tháng 5 lúc 9:38
vietthangc1 t cũng k hiểu vậy t là bố m rồi )
4 Tháng 6 lúc 20:25 Cảm ơn
truongpt10 Cụ t cx k hiểu
6 Tháng 6 lúc 6:15 Cảm ơn
Tuanboyka vậy tau là củ tổ m roi
15 Tháng 6 lúc 16:29
lebadac2003 ai giải thích vs
18 Tháng 6 lúc 0:9
mrbean123 giải thích như cưts
19 Tháng 6 lúc 23:40
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ