Hai vật nhỏ có cùng khối lượng m = 100 g dao động điều hòa cùng tần số, chung vị trí cân bằng trên trục Ox. Thời điểm t ?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Hai vật nhỏ có cùng khối lượng m = 100 g dao động điều hòa cùng tần số, chung vị trí cân bằng trên trục Ox. Thời điểm t ?

ID 705756.

Hai vật nhỏ có cùng khối lượng m = 100 g dao động điều hòa cùng tần số, chung vị trí cân bằng trên trục Ox. Thời điểm t = 0, tỉ số li độ của hai vật là . Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa thế năng của hai vật theo thời gian như hình vẽ. Lấy π2 = 10. Khoảng cách giữa hai chất điểm tại thời điểm t = 3,69 s gần giá trị nào sau đây nhất?
705756.png

A. 4 m.
B. 6 m.
C. 7 m.
D. 5 m.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
smoonvn ( Đề thi trực tuyến ) 13/11/2018 lúc 16:16 Link fb: https://www.facebook.com/HV.rongden167
HD:
Gọi phương trình dao động của 2 vật lần lượt là:Từ t = 0 đến t = 1 s, hai vật đều quay được cùng góc α như trên đường tròn:
705756LG.png

(1)

vì ω1 = ω2 = ω, m1 = m2 = m k1 = k2 = k và (2)

Từ (1) và (2), suy ra: (3)

Từ t = 0 đến t = 1 s hết 1 s

(4)

Từ (3) và (4), suy ra:Hay

Thay t = 3,69 s vào d ta tìm được khoảng cách giữa 2 vật là:

Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đề thi trực tuyến nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
laithanhtoan tại sao có pt thế năng đó z ạ
16/2/2019 lúc 23:16
npnspeed Ta có:
x = A.cos(wt+phi0)
Wt = k.x^2/2 = k.A^2.cos^2(wt+phi0)/2
= k.A^2.(1+cos(2wt + 2phi0))/4
= k.A^2/4 + k.A^2/4.cos(2wt+phi0)
Wtmax = k.A^2/2
17/2/2019 lúc 7:45 Cảm ơn
laithanhtoan Dạ em cám ơn
20/2/2019 lúc 8:5
laithanhtoan cho em hỏi thêm chút là sao ở dấu mốc thứ (1) pt thế năng không cộng 3
20/2/2019 lúc 8:25
reus98 có cộng 3 đó mà e
còn cái mốc đầu đó là phương trình li độ của 2 chất điểm dao động điều hòa đó nha
Ta có : x1 = A1cos( wt + phi1) và x2 = A2cos(wt + phi2)
=> Wt1 = 3 cos( 2wt + 2phi1) + 3
20/2/2019 lúc 11:51 Cảm ơn
laithanhtoan dạ không ý em là pt thế năng sau hình vẽ á
20/2/2019 lúc 14:58
chituyen732 Tại sao w(omega) lại bằng wt/2
12/3/2019 lúc 3:34
reus98 do ta có phương trình của thế năng là :
Wt1 = 3cos( 2wt + 2phi 1 ) + 3
mà : x1 = A1cos( wt + phi 1 )
và Wt2 = 2cos( 2wt + 2phi2) + 2
- Từ đó ta có thể thấy : Wt = 2W
=> W = Wt/2
12/3/2019 lúc 16:14 Cảm ơn