Hạt nhân {}{82}^{214}Pb phóng xạ β- tạo thành hạt nhân X. Hạt nhân X có bao nhiêu nơtron?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Thì và sự phối hợp thì.

Hạt nhân {}{82}^{214}Pb phóng xạ β- tạo thành hạt nhân X. Hạt nhân X có bao nhiêu nơtron?

ID 659418.

Hạt nhân \({}_{82}^{214}Pb\) phóng xạ β- tạo thành hạt nhân X. Hạt nhân X có bao nhiêu nơtron?

A. 131.
B. 83.
C. 81.
D. 133.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dachop_tiendu

Lại Đắc Hợp

1e.png
menpro58 lỗi đề tiếp -_-
31 Tháng 5 lúc 10:8
dangduc016 Đúng mà
1 Tháng 6 lúc 18:8
mandatsaonam
4 Tháng 6 lúc 9:30
trinhhoangviet7 ai giải thich cho mk cái
10 Tháng 3 lúc 23:19
reus98 bài này dễ mà e , e hiểu đơn giản như thế này nhé
phương trình phóng xạ như sau :
214Pb82 -> 0 bê ta trừ -1 + X
=> 214 = 0 + x => x = 214
và 82 = -1 + y => y = 83
=> số hạt nơ trơn của X là : N = A-Z = 214 - 83 = 131 hạt
11 Tháng 3 lúc 8:21 (1) Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ