Hạt nhân {}{82}^{214}Pb phóng xạ β- tạo thành hạt nhân X. Hạt nhân X có bao nhiêu nơtron?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hạt nhân {}{82}^{214}Pb phóng xạ β- tạo thành hạt nhân X. Hạt nhân X có bao nhiêu nơtron?

ID [659418]

Hạt nhân \({}_{82}^{214}Pb\) phóng xạ β- tạo thành hạt nhân X. Hạt nhân X có bao nhiêu nơtron?

A. 131.
B. 83.
C. 81.
D. 133.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT TX Quảng Trị - Quảng Trị - Lần 1 - Năm 2018

Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án A 1e.png
Bình luận
menpro58 lỗi đề tiếp -_-
31 Tháng 5 lúc 10:8
dangduc016 Đúng mà
1 Tháng 6 lúc 18:8
mandatsaonam
4 Tháng 6 lúc 9:30
trinhhoangviet7 ai giải thich cho mk cái
Trả lời 10 Tháng 3 lúc 23:19
reus98 bài này dễ mà e , e hiểu đơn giản như thế này nhé
phương trình phóng xạ như sau :
214Pb82 -> 0 bê ta trừ -1 + X
=> 214 = 0 + x => x = 214
và 82 = -1 + y => y = 83
=> số hạt nơ trơn của X là : N = A-Z = 214 - 83 = 131 hạt
11 Tháng 3 lúc 8:21 (1) Cảm ơn