Hạt nhân {}{84}^{210}Po phóng xạ ra một hạt α rồi tạo thành hạt nhân X với chu kì bán rã là 138 ngày. Ban đầu có 0,2 g?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hạt nhân {}{84}^{210}Po phóng xạ ra một hạt α rồi tạo thành hạt nhân X với chu kì bán rã là 138 ngày. Ban đầu có 0,2 g?

ID [662445]

Hạt nhân \({}_{84}^{210}Po\) phóng xạ ra một hạt α rồi tạo thành hạt nhân X với chu kì bán rã là 138 ngày. Ban đầu có 0,2 g \({}_{84}^{210}Po\). Sau 690 ngày thì khối lượng hạt nhân X tạo thành có giá trị gần nhất là

A. 0,010 g.
B. 0,190 g.
C. 0,175 g.
D. 0,950 g. 

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Nam Trực - Nam Định - Lần 3 - Năm 2018

Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án B 3.png
Bình luận
dung09042000 Thầy có thể giải thích kĩ hơn được ko ạ
Trả lời 22 Tháng 6 lúc 17:22
reus98 e hiểu như thế này nha :
+ Đặt mPo = 210g và mPb =206g
=> mpb = 206.đen ta m/210
mà : đen ta m = mo - m = mo( 1 - 2^(-t/T)) = 0,2.(1 - 2^(-690/138))= 0,19375 g
=> mPb = 206.0,19375/210 = 0,190
22 Tháng 6 lúc 17:35 Cảm ơn