Hạt nhân ${}{84}^{210}Po$ phóng xạ ra một hạt α rồi tạo thành hạt nhân X với chu kì bán rã là 138 ngày. Ban đầu có 0,2 g?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hạt nhân ${}{84}^{210}Po$ phóng xạ ra một hạt α rồi tạo thành hạt nhân X với chu kì bán rã là 138 ngày. Ban đầu có 0,2 g?

ID [18044]

Hạt nhân \({}_{84}^{210}Po\) phóng xạ ra một hạt α rồi tạo thành hạt nhân X với chu kì bán rã là 138 ngày. Ban đầu có 0,2 g \({}_{84}^{210}Po\). Sau 690 ngày thì khối lượng hạt nhân X tạo thành có giá trị gần nhất là

A.0,010 g.
B.0,190 g.
C.0,175 g.
D.0,950 g. 
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B3.png
Bình luận
hiammidori - A pb theo hoá là 207,2 mà ad ?

Trả lời

dung09042000 - Thầy có thể giải thích kĩ hơn được ko ạ

Trả lời

reus98 e hiểu như thế này nha :
+ Đặt mPo = 210g và mPb =206g
=> mpb = 206.đen ta m/210
mà : đen ta m = mo - m = mo( 1 - 2^(-t/T)) = 0,2.(1 - 2^(-690/138))= 0,19375 g
=> mPb = 206.0,19375/210 = 0,190