Hạt nhân mẹ X phóng xạ tạo thành hạt nhân con Y. Sự phụ thuộc số hạt nhân X và Y theo thời gian được cho bởi đồ thị. Tỷ ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hạt nhân mẹ X phóng xạ tạo thành hạt nhân con Y. Sự phụ thuộc số hạt nhân X và Y theo thời gian được cho bởi đồ thị. Tỷ ?

ID [644676]

Hạt nhân mẹ X phóng xạ tạo thành hạt nhân con Y. Sự phụ thuộc số hạt nhân X và Y theo thời gian được cho bởi đồ thị. Tỷ số hạt nhân 3a.png tại thời điểm t0 gần giá trị nào nhất sau đây ?
3a.png

A. 9,3.
B. 7,5.
C. 8,4.
D. 6,8.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Chuyên Hà Tĩnh - Hà Tĩnh - Lần 1 - Năm 2018

Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án D 3a.png
Bình luận
dangthixuanyen Giải thích chỗ t=t0/3 kĩ dùm e đi ạ
Trả lời 29 Tháng 5 lúc 21:41
reus98 e hiểu đoạn đó như thế này nha :
e nhìn đồ thị thì sẽ thấy : từ gốc tọa độ đến thời điểm to thì sẽ có 6 ô
nếu ta sẽ chia 3 ra thì mỗi thời điểm sẽ có 2 ô
cho nên sẽ thấy tại thời điểm : 2 ô đầu tiên thì có Nx cắt nhau với Ny
hay tại thời điểm t = t0/3 thì Nx = Ny
=>to = 3T
29 Tháng 5 lúc 21:48 (2) Cảm ơn