Hạt nhân mẹ X phóng xạ tạo thành hạt nhân con Y. Sự phụ thuộc số hạt nhân X và Y theo thời gian được cho bởi đồ thị. Tỷ ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Thì và sự phối hợp thì.

Hạt nhân mẹ X phóng xạ tạo thành hạt nhân con Y. Sự phụ thuộc số hạt nhân X và Y theo thời gian được cho bởi đồ thị. Tỷ ?

ID 644676.

Hạt nhân mẹ X phóng xạ tạo thành hạt nhân con Y. Sự phụ thuộc số hạt nhân X và Y theo thời gian được cho bởi đồ thị. Tỷ số hạt nhân 3a.png tại thời điểm t0 gần giá trị nào nhất sau đây ?
3a.png

A. 9,3.
B. 7,5.
C. 8,4.
D. 6,8.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dachop_tiendu

Lại Đắc Hợp

3a.png
Dangthixuanyen Giải thích chỗ t=t0/3 kĩ dùm e đi ạ
29 Tháng 5 lúc 21:41
reus98 e hiểu đoạn đó như thế này nha :
e nhìn đồ thị thì sẽ thấy : từ gốc tọa độ đến thời điểm to thì sẽ có 6 ô
nếu ta sẽ chia 3 ra thì mỗi thời điểm sẽ có 2 ô
cho nên sẽ thấy tại thời điểm : 2 ô đầu tiên thì có Nx cắt nhau với Ny
hay tại thời điểm t = t0/3 thì Nx = Ny
=>to = 3T
29 Tháng 5 lúc 21:48 (2) Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ