Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ

A. các proton.

B. các notron.

C. hạt electron.

D. các nuclon.

Đáp án D