Hạt nhân  đang đứng yên thì phóng xạ α. Ngay sau đó, động năng của hạt α.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hạt nhân  đang đứng yên thì phóng xạ α. Ngay sau đó, động năng của hạt α.

ID [654397]

Hạt nhân 22.png đang đứng yên thì phóng xạ α. Ngay sau đó, động năng của hạt α.

A. bằng động năng của hạt nhân con.
B. nhỏ hơn động năng của hạt nhân con.
C. bằng không.
D. lớn hơn động năng của hạt nhân con.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử Sở GD&ĐT Thanh Hóa - Năm 2018

Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án D
Bình luận
anhoppa Giải thích đi ạ
Trả lời 25 Tháng 4 lúc 16:48
snphnams Ta có:
Po(210;84) → α(4;2) + X(206;82)
Động lượng hạt α thỏa: p²= 2.m.k với m là khối lượng hạt α, k là động năng hạt α
=> k= p²/ 2m
Tương tự với hạt X có k'= p'²/ 2m'
Ban đầu hạt Po đứng yên, rồi phóng xạ hạt α. Khi đó vecto động lượng của hạt α và vecto động lượng của hạt X đối nhau. => p= p'
Lại có m < m' => k > k'
Vậy động năng hạt α lớn hơn động năng của hạt nhân con.

25 Tháng 4 lúc 17:1 (2) Cảm ơn
trytobest123 tại sao p=p'
15 Tháng 6 lúc 20:47 (3) Cảm ơn
sonanhnguyen ❥ vt P + vt P' = 0. chiếu theo phương của P thì bạn đc P = P'
20 Tháng 6 lúc 10:48 (2) Cảm ơn