Hãy chọn câu đúng trong các câu sau đây nói về đột biến điểm?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hãy chọn câu đúng trong các câu sau đây nói về đột biến điểm?

ID [498235]

Hãy chọn câu đúng trong các câu sau đây nói về đột biến điểm?

A. Trong bất cứ trường hợp nào, đột biến điểm đều có hại.
B. Đột biến điểm là những biến đổi nhỏ nên ít có vai trò trong quá trình tiến hóa.
C. Trong số các loại đột biến điểm thì phần lớn đột biến thay thế cặp nuclêôtit là ít gây hại nhất.
D. Đột biến điểm là những biến đổi đồng thời tại nhiều điểm khác nhau trong gen.
Trần Duy Trang
https://fb.com/testnmtesthuongsphn
Đáp án C Trong các câu trên, câu D sai vì đột biến gen là những biến đổi nhỏ xảy ra trong cấu trúc của gen. Những biến đổi này thường liên quan đến 1 cặp nuclêôtit (đột biến điểm) → Đột biến điểm chỉ xảy ra tại 1 điểm nhất định trên gen → Đáp án D
Bình luận
hamin99 chọn câu đúng mà . 3/5/2017
Trả lời 4 Tháng 5 lúc 16:35
yutapon3 key sai rồi C nha . 3/5/2017
4 Tháng 5 lúc 22:14