He is so a lucky man in that he had won the lottery three times in a row before he turned 18.
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Đề thi online miễn phí hôm nay: Mở đề 19h, đóng đề 23h

He is so a lucky man in that he had won the lottery three times in a row before he turned 18.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Null

ID 755975.

He is so a lucky man in that he had won the lottery three times in a row before he turned 18.

A. in that
B. a lucky man
C. had won
D. a row
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan ( Lại Thị Lan ) 13 Tháng 6 lúc 11:37 Link fb:
Chữa: a lucky man -> lucky a man
Tạm dịch: Anh ấy là một người đàn ông may mắn đến nỗi anh ấy đã trúng xổ số ba lần liên tiếp trước khi anh ấy 18 tuổi.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lại Thị Lan nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
Logkat In that ở đây sao lại ko sai ạ
14 Tháng 6 lúc 23:59
lethinhai ''In'' đi với ''that'' được ạ???
15 Tháng 6 lúc 23:21
captain2604 k có in that đâu -.-
15 Tháng 6 lúc 23:56 Cảm ơn
nltranggg thế sao k chọn in that được ạ
16 Tháng 6 lúc 21:58
nthanhmai2k3 không có in that với lại đi với so phải là so lucky a man ....nếu dùng such thì là such a lucky man
16 Tháng 6 lúc 21:59 Cảm ơn
captain2604 Mình k có ý gì đâu nhưng muốn hỏi ngược lại là bạn có căn cứ gì để chọn in that k
16 Tháng 6 lúc 23:54 Cảm ơn
nthanhmai2k3 Mình có chọn in that đâu
17 Tháng 6 lúc 11:52 Cảm ơn
captain2604 #Mai: anh hỏi Trang
17 Tháng 6 lúc 12:8 Cảm ơn
nltranggg ý em là bài này là chữa lỗi sai, theo em in that sai thì sao đáp án kphai là In that ạ
17 Tháng 6 lúc 19:11 Cảm ơn
nthanhmai2k3 b ơi ..in that đâu có sai đâu ạ
17 Tháng 6 lúc 19:28 Cảm ơn
captain2604 Câu này A cũng sai và B cũng sai. Bỏ đi. K có in that.
17 Tháng 6 lúc 20:38 (1) Cảm ơn
captain2604 Còn nếu có in that thật thì nghĩa là gì đây, trong khi ở đây đơn thuần là so...that.... -> QUÁ may mắn ĐẾN NỖI mà thắng liền 3 lần. Cùng lắm thì có in order that để chỉ mục đích, nhưng k phải là TH này.
17 Tháng 6 lúc 20:43 Cảm ơn
nthanhmai2k3 sao câu a sai dọ
17 Tháng 6 lúc 20:52 Cảm ơn
captain2604 Ném in đi.
17 Tháng 6 lúc 20:58 Cảm ơn
nthanhmai2k3 Mình có chọn in that đâu
17 Tháng 6 lúc 11:52
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ