He is so a lucky man in that he had won the lottery three times in a row before he turned 18.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

He is so a lucky man in that he had won the lottery three times in a row before he turned 18.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Null

ID [755975]

He is so a lucky man in that he had won the lottery three times in a row before he turned 18.

A. in that
B. a lucky man
C. had won
D. a row
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Chữa: a lucky man -> lucky a man
Tạm dịch: Anh ấy là một người đàn ông may mắn đến nỗi anh ấy đã trúng xổ số ba lần liên tiếp trước khi anh ấy 18 tuổi.
Logkat In that ở đây sao lại ko sai ạ
14 Tháng 6 lúc 23:59
lethinhai ''In'' đi với ''that'' được ạ???
15 Tháng 6 lúc 23:21
captain2604 k có in that đâu -.-
15 Tháng 6 lúc 23:56 Cảm ơn
nltranggg thế sao k chọn in that được ạ
16 Tháng 6 lúc 21:58
nthanhmai2k3 không có in that với lại đi với so phải là so lucky a man ....nếu dùng such thì là such a lucky man
16 Tháng 6 lúc 21:59 Cảm ơn
captain2604 Mình k có ý gì đâu nhưng muốn hỏi ngược lại là bạn có căn cứ gì để chọn in that k
16 Tháng 6 lúc 23:54 Cảm ơn
nthanhmai2k3 Mình có chọn in that đâu
17 Tháng 6 lúc 11:52 Cảm ơn
captain2604 #Mai: anh hỏi Trang
17 Tháng 6 lúc 12:8 Cảm ơn
nltranggg ý em là bài này là chữa lỗi sai, theo em in that sai thì sao đáp án kphai là In that ạ
17 Tháng 6 lúc 19:11 Cảm ơn
nthanhmai2k3 b ơi ..in that đâu có sai đâu ạ
17 Tháng 6 lúc 19:28 Cảm ơn
captain2604 Câu này A cũng sai và B cũng sai. Bỏ đi. K có in that.
17 Tháng 6 lúc 20:38 (1) Cảm ơn
captain2604 Còn nếu có in that thật thì nghĩa là gì đây, trong khi ở đây đơn thuần là so...that.... -> QUÁ may mắn ĐẾN NỖI mà thắng liền 3 lần. Cùng lắm thì có in order that để chỉ mục đích, nhưng k phải là TH này.
17 Tháng 6 lúc 20:43 Cảm ơn
nthanhmai2k3 sao câu a sai dọ
17 Tháng 6 lúc 20:52 Cảm ơn
captain2604 Ném in đi.
17 Tháng 6 lúc 20:58 Cảm ơn
nthanhmai2k3 Mình có chọn in that đâu
17 Tháng 6 lúc 11:52