He likes to tell people about his problems. He will talk to .... will listen to him.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

He likes to tell people about his problems. He will talk to .... will listen to him.

ID [0]

He likes to tell people about his problems. He will talk to .... will listen to him.

A. that
B. who
C. whoever
D. whom
Lại Thị Lan
Đáp án C MĐQH Danh từ bắt đầu bằng whoever,whichever,whatever được dùng như 1 danh từ, vậy nên có thể coi whoever,whichever,whatever là đại từ QH, nó được dùng để thay thế cho danh từ mà chưa được biết đến hay chưa được xác định rõ
whoever = anyone who
Dịch nghĩa: Anh ấy thích kể với mọi người về vấn đề của mình. Anh ta sẽ nói với bất cứ ai mà lắng nghe anh ta
Bình luận
manhthangpro whoever = anyone who . 24/9/2015
24 Tháng 9 lúc 12:0
thochoixo cái này có trong bài giảng ko nhỉ? . 25/9/2015
25 Tháng 9 lúc 20:33
thFTUk55 thFTUk55 ko nhe . 12/10/2015
12 Tháng 10 lúc 17:26 (1) Cảm ơn
successsecret whowver , whichevr , whatever được dùng như đại từ, whoever=any who ( bất kỳ người nào ) . 24/5/2016
24 Tháng 5 lúc 16:24
lemy1999 whoever = anyone who.nhớ . 10/2/2017
10 Tháng 2 lúc 20:17
sallyswiftie whoever=anyone who . 14/2/2017
14 Tháng 2 lúc 0:56
tungha232 whoever= anyone who . 16/2/2017
16 Tháng 2 lúc 23:20
thuyen2803 Whoever=anyone who....nhớ. . 19/2/2017
19 Tháng 2 lúc 22:9
trungpham574 whoever = anyone who . 11/5/2017
11 Tháng 5 lúc 11:41
truongthimyhue whoever = anyone who
22 Tháng 2 lúc 13:36
trangtrangkomuro whoever = any one :))
25 Tháng 2 lúc 16:42
xuongrong2kk whoever= any who
26 Tháng 2 lúc 20:1
tiendat962000 uoluio
Trả lời 29 Tháng 4 lúc 19:36
datngotan2000 whoever = anyone who
8 Tháng 6 lúc 17:53