Hệ thống giảm xóc ở ô tô, xe máy... là ứng dụng của dao động:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hệ thống giảm xóc ở ô tô, xe máy... là ứng dụng của dao động:

ID [0]

Hệ thống giảm xóc ở ô tô, xe máy... là ứng dụng của dao động:

A.duy trì.
B.điều hòa.
C.tắt dần.
D.cưỡng bức.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C1e.png
Bình luận
bac1233 - tưởng

Trả lời

ninhduong Sgk có nè :'))