Hệ thống giảm xóc ở ô tô, xe máy... là ứng dụng của dao động:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hệ thống giảm xóc ở ô tô, xe máy... là ứng dụng của dao động:

ID [659376]

Hệ thống giảm xóc ở ô tô, xe máy... là ứng dụng của dao động:

A. duy trì.
B. điều hòa.
C. tắt dần.
D. cưỡng bức.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án C 1e.png
Bình luận
bac1233 tưởng
31 Tháng 5 lúc 16:50
ninhduong Sgk có nè :'))
31 Tháng 5 lúc 19:2 Cảm ơn