He wasn’t aware that only one mistake could his chances of getting the job.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

He wasn’t aware that only one mistake could his chances of getting the job.

ID [785200]

He wasn’t aware that only one mistake could _______ his chances of getting the job.

A. destroy
B. damage
C. ruin
D. devastate
Cô Trang Anh
https://fb.com/mrstranganh87
Đáp án C

A. destroy /dɪˈstrɔɪ/ (v): phá hủy, tàn phá (làm cho hư hại, phá hoàn toàn đến không còn dùng được nữa)
B. damage /ˈdæm.ɪdʒ/ (v): làm hư hỏng, hủy hoại, phá hủy cái gì
C. ruin /ˈruːɪn/ (v): làm hỏng, phá hủy (giá trị, cơ hội, thú vui, quang cảnh); làm mất thanh danh, tiền tài, địa vị
D. devastate /ˈdevəsteɪt/ (v): phá hủy cái gì hay một nơi nào đó một cách hoàn toàn; gây thiệt hại lớn; khiến ai cảm thấy buồn, sốc, thất vọng,...
Tạm dịch: Anh ấy đã không nhận thức được rằng chỉ một chút sai lầm có thể phá hỏng cơ hội nhận được công việc.
Bình luận
camha123 Cô ơi cho em hỏi sao ko có lời giải chi tiết ak
Trả lời 18 Tháng 11 lúc 0:3
huonglan0607mod Chắc do hệ thông chưa cập nhật, em chờ 1 vài hôm nhé!
18 Tháng 11 lúc 0:26 (1) Cảm ơn
captain2604 Em có thể dùng ruin, reduce, minimize, lessen, jeopardize,... với chance ở đây, chọn theo collocation thôi em
18 Tháng 11 lúc 18:47 (2) Cảm ơn
trangdidi huuu, sao chưa có lời giải chi tiết ạ
Trả lời 18 Tháng 11 lúc 23:58
captain2604 Ồ xin lỗi em chưa kịp update nha, em đọc lời giải phía trên của anh với
19 Tháng 11 lúc 0:14 Cảm ơn
captain2604 Dịch: A. phá hủy - B. gây hại - C. hủy hoại - D. tàn phá
19 Tháng 11 lúc 0:15 Cảm ơn
captain2604 Với chance thì chỉ dùng ruin trong 4 từ đã cho em nhé (collocation)
19 Tháng 11 lúc 0:16 Cảm ơn
captain2604 Dịch: anh ấy không nhận thức được rằng chỉ một sai lầm thôi có thể hủy hoại cơ hội giành được công việc đó.
19 Tháng 11 lúc 0:17 Cảm ơn
captain2604 Nói chung nó có nghĩa khá là giống, em nghe cô giảng và dựa vào ngữ cảnh để làm cho chuẩn nha em
19 Tháng 11 lúc 0:21 Cảm ơn
doanthanhchuc CÔ ƠI SAO EM KHÔNG TÌM ĐƯỢC VIDEO Ạ
24 Tháng 11 lúc 16:6