Hiện nay, dư lượng thuốc trừ sâu, chất kích thích sinh trưởng trên các loại rau quả đang gây nhiều ảnh hưởng đến sức khỏ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hiện nay, dư lượng thuốc trừ sâu, chất kích thích sinh trưởng trên các loại rau quả đang gây nhiều ảnh hưởng đến sức khỏ?

ID [62312]

Hiện nay, dư lượng thuốc trừ sâu, chất kích thích sinh trưởng trên các loại rau quả đang gây nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Nếu phun thuốc trừ sâu, thuốc kích thích sinh trưởng, sau tối thiểu bao lâu mới nên thu hoạch rau, củ, quả để đảm bảo an toàn?

A. 2 giờ.
B. 2 phút.
C. 2 tuần.
D. 2 ngày.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C
Bình luận