Hiện tượng cộng hưởng cơ xảy ra ở
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hiện tượng cộng hưởng cơ xảy ra ở

ID [0]

Hiện tượng cộng hưởng cơ xảy ra ở

A. dao động tắt dần.
B. dao động tự do.
C. dao động duy trì.
D. dao động cưỡng bức.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án D
Bình luận
hosihaiha C chứ ạ
Trả lời 15 Tháng 6 lúc 22:1
dchy89 học lớp 11 à :v
15 Tháng 6 lúc 22:25 Cảm ơn
thoinhepan01 HAha hiển hỏi thâm
15 Tháng 6 lúc 22:25 Cảm ơn
dchy89 vler. lớp 11 thì mới hỏi cái này :v
15 Tháng 6 lúc 22:26 Cảm ơn
anhquan1 lớp 12 trang 21
18 Tháng 6 lúc 22:33 Cảm ơn
vuxuandam Ok baby
2 Tháng 8 lúc 11:1
lekien13501 hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra ở dao động cưỡng bức thôi nhé :-)
21 Tháng 8 lúc 22:17