Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số

ID [0]

Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số

A.của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ
B.dao động bằng tần số riêng của hệ.
C.của lực cưõng bức nhỏ hơn tầnsố riêng của hệ
D.của lực cưỡng bức lớn hơn tần số riêng của hệ.
Nhóm hỗ trợ Vật lý - Thầy Lại Đắc Hợp
https://fb.com/groups/moon.vn.hotrovatly
Đáp án A
ĐĂNG KÝ XEM LỜI GIẢI MIỄN PHÍ

Bước 1: Like page Thầy Lại Đắc Hợp bên dưới (bắt buộc)


Bước 2: Lấy mã kích hoạt trong Messenger page Thầy Lại Đắc Hợp: Click lấy mã


Bước 3:
Đăng ký thành công cửa sổ đăng ký sẽ tự động ẩn cho mọi lần truy cập tiếp theo.
Bình luận
hoangtuannam37 - hai đáp án A và B tương tự nhau mà? Vì trong dao động cưỡng bức thì tần số dao động luôn bằng tần số ngoại lực cưỡng bức

Trả lời

reus98 Đáp án A là chính xác nhất e nhé :
- Vì khi tần số của lực cưỡng bức có giá trị bằng tần số riêng của hệ dao động thì biên độ dao động của vật lớn nhất
=> Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ