Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Vật lý: Điện xoay chiều

Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số

ID [0]

Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số

A. của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ
B. dao động bằng tần số riêng của hệ.
C. của lực cưõng bức nhỏ hơn tầnsố riêng của hệ
D. của lực cưỡng bức lớn hơn tần số riêng của hệ.
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án A
Bình luận
hoangtuannam37 hai đáp án A và B tương tự nhau mà? Vì trong dao động cưỡng bức thì tần số dao động luôn bằng tần số ngoại lực cưỡng bức
Trả lời 1 Tháng 5 lúc 22:20
reus98 Đáp án A là chính xác nhất e nhé :
- Vì khi tần số của lực cưỡng bức có giá trị bằng tần số riêng của hệ dao động thì biên độ dao động của vật lớn nhất
=> Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ
1 Tháng 5 lúc 22:56 (5) Cảm ơn