Hiện tượng gì xảy ra khi đun nóng toluen với dung dịch KMnO4?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hiện tượng gì xảy ra khi đun nóng toluen với dung dịch KMnO4?

ID [0]

Hiện tượng gì xảy ra khi đun nóng toluen với dung dịch KMnO4?

A.Không có hiện tượng gì.
B.Sủi bọt khí.
C.Có kết tủa trắng.
D.Dung dịch KMnO4 bị mất màu.
Nhóm hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D
Bình luận
denho123 - martin do sevav\

Trả lời