Hiện tượng gì xảy ra khi đun nóng toluen với dung dịch KMnO4?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream hóa hữu cơ: Tổng ôn bài tập thủy phân PEPTIT cơ bản

Hiện tượng gì xảy ra khi đun nóng toluen với dung dịch KMnO4?

ID [660251]

Hiện tượng gì xảy ra khi đun nóng toluen với dung dịch KMnO4?

A. Không có hiện tượng gì.
B. Sủi bọt khí.
C. Có kết tủa trắng.
D. Dung dịch KMnO4 bị mất màu.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D
Bình luận
denho123 martin do sevav\
Trả lời 28 Tháng 5 lúc 15:55