Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Hình bên dưới mô tả về hệ gen trong nhân tế bào và hệ gen ngoài nhân (ngoài nhiễm sắc thể) ở tế bào nhân thực. Quan?

Hình bên dưới mô tả về hệ gen trong nhân tế bào và hệ gen ngoài nhân (ngoài nhiễm sắc thể) ở tế bào nhân thực. Quan sát hình và cho biết trong các khẳng định dưới đây có bao nhiêu khẳng định đúng.
27.png
(1) Gen ngoài NST là những gen (ADN) tồn tại trong tế bào chất và được chứa trong các bào quan như: ti thể, lạp thể ở sinh vật nhân thực hay plasmit ở vi khuẩn.
(2) ADN ngoài nhân có cấu trúc xoắn kép mạch vòng còn ADN trong nhân có cấu trúc xoắn kép dạng thẳng.
(3) ADN trong nhân có số loại nuclêôtit lớn hơn so với ADN ngoài nhân.
(4) Gen ngoài NST cũng có thể bị đột biến và di truyền được.
(5) ADN trong nhân có nuclêôtit loại T, còn ADN ngoài nhân T được thay bằng U.
(6) Trong quá trình phân chia, nếu không có đột biến, gen ngoài nhân luôn được phân chia đồng đều cho các tế bào con.
(7) Gen ngoài nhân có khả năng nhân đôi, phiên mã và dịch mã.
(8) Số liên kết hoá trị (HT) giữa các nuclêôtit của ADN ngoài nhân, HT = N (với N là số nuclêôtit).

A. 3.

B. 2.

C. 5.

D. 6.

Đáp án C

Xét các phát biểu của đề bài:

Các phát biểu (1), (2), (4), (7), (8) đúng.

(3) sai. Cả ADN trong nhân và ngoài nhân đều có 4 loại nucleotit là: A, T, G, X.

(5) sai. Cả ADN trong nhân và ADN ngoài nhân thì đều có nucleotit loại T chứ không phải U.

(6) sai vì gen ngoài nhân không được phân chia đồng đều cho các tế bào con. Sự phân chia này chỉ mang tính chất tương đối.

→ Có 5 nội dung đúng → Đáp án C
Lee Min Ho loillacather gen ngoài NST cũng có thể bị đột biến à di truyền đc . 25/6/2016
. 26/06/2016
Lee Min Ho loillacather số loại đọc thành số lượng . 25/6/2016
. 26/06/2016
Nguyễn Cao Khôi Sang hình nhìn thú vị nhỉ :v . 12/6/2016
. 13/06/2016
Vũ Khiêu khieuandthua2 Ý 3 "số loại" đọc ẩu thành "số lượng" . 10/6/2016
. 11/06/2016
Pham Nguyen Dieu Thuy số loại :'( . 2/6/2016
. 03/06/2016
Dê Ngoan đúng kìa :V . 31/5/2016
. 01/06/2016
thật là ý số 3 ,đắng ((( . 31/5/2016
. 01/06/2016
Lửa thử vàng _ Gian nan "số loại", soi từng từ -.- . 31/5/2016
. 01/06/2016
merry ý số 3 đọc ko kĩ @@ . 31/5/2016
. 01/06/2016
lys nhaan . 31/5/2016
. 01/06/2016
Trần Chí Thanh ChiThanhSeLamDuoc . 31/5/2016
. 01/06/2016
Phùng Xuân Thật lafbngu quá đi, lại đọc sai đề. Likepro ngu như con bò, xin lỗi con ngựa . 31/5/2016
. 01/06/2016
NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO đọc lần 3 ms phát hiện ra là "số loại" . 31/5/2016
. 01/06/2016
phan le thanh truong quyên ý 8 đề lừa kinh . 31/5/2016
. 01/06/2016
Vương Lan Anh có số loại @@ . 31/5/2016
. 01/06/2016
Công Thành đề lừa ghê vãi . 30/5/2016
. 31/05/2016
Nguyễn Thành Đạt NguyenthanhdatLK nhầm số loại và số lượng . 30/5/2016
. 31/05/2016
N.V.Hoan 😎12A😜2013-2016 so loai nham sang so luong . 30/5/2016
. 31/05/2016