Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế chất lỏng Y từ dung dịch X: Trong thí nghiệm trên, xảy ra phản ứng hóa học nà?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế chất lỏng Y từ dung dịch X: Trong thí nghiệm trên, xảy ra phản ứng hóa học nà?

ID [713974]

Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế chất lỏng Y từ dung dịch X:
19.png
Trong thí nghiệm trên, xảy ra phản ứng hóa học nào sau đây?

A. 15.png
B. 16.png
C. 17.png
D. 18.png

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPTQG môn Hóa năm 2019 THPT Hàn Thuyên lần 2

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C Giải: – Thiết kế thí nghiệm trên dùng cho phản ứng este hóa ⇒ loại A và D.

– Phản ứng B không tồn tại ||⇒ chọn C.

Bình luận