Hình vẽ sau mô tả quá trình dẫn khí vào các dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng:Ở ống nghiệm nào xảy ra phản ứng tráng b?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hình vẽ sau mô tả quá trình dẫn khí vào các dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng:Ở ống nghiệm nào xảy ra phản ứng tráng b?

ID [0]

Hình vẽ sau mô tả quá trình dẫn khí vào các dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng:
19h.png
Ở ống nghiệm nào xảy ra phản ứng tráng bạc?

A.1.
B.3.
C.2.
D.4.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D Giải: Phản ứng tráng bạc chỉ xảy ra khi có nhóm chức -CHO ⇒ chọn D.

Bình luận
kankugu3579 - Key sau thì phải

Trả lời

mintcandy đúng rồi nha anh metanalmới có tráng bạc còn mấy cái in là kết tủa bạc ah
rongden_167 chuẩn rồi. e đọc kĩ đề và yêu cầu nhé.! metanal là HCHO.
kankugu3579 À đúng r Cảm ơn nha
minhngoc0711 - phản ứng tráng bạc mà?

Trả lời

cuongbk24 là số 4 còn số 3 là chỉ pưng thôi k gọi tráng bạc mih nghĩ v
minhngoc0711 quen thói số chất có