Hô hấp sáng xảy ra ở thực vật
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hô hấp sáng xảy ra ở thực vật

ID [0]

Hô hấp sáng xảy ra ở thực vật

A.C4. 
B.CAM.
C.C3.
D.C4 và thực vật CAM.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C
Bình luận