Hô hấp sáng xảy ra:Ở thực vật C4. Ở thực vật C4 và thực vật CAM. Ở thực vật CAM. Ở thực vật C3.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hô hấp sáng xảy ra:Ở thực vật C4. Ở thực vật C4 và thực vật CAM. Ở thực vật CAM. Ở thực vật C3.

ID [0]

Hô hấp sáng xảy ra:

A. Ở thực vật C4.
B. Ở thực vật C4 và thực vật CAM.
C. Ở thực vật CAM.
D. Ở thực vật C3.
Lại Thị Lan
Đáp án
Bình luận