Hòa tan 29,225 gam hỗn hợp X gồm Ba, Al, Al2O3 và Na2O vào H2O thu được 4,48 lít H2 (đktc) và dung dịch Y chứa hai anion?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hòa tan 29,225 gam hỗn hợp X gồm Ba, Al, Al2O3 và Na2O vào H2O thu được 4,48 lít H2 (đktc) và dung dịch Y chứa hai anion?

ID [120260]

Hòa tan 29,225 gam hỗn hợp X gồm Ba, Al, Al2O3 và Na2O vào H2O thu được 4,48 lít H2 (đktc) và dung dịch Y chứa hai anion. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào Y đến khi bắt đầu xuất hiện kết tủa thì dừng lại, lúc này thể tích dung dịch HCl đã dùng là 150 ml. Nếu cho tiếp H2SO4 đến dư vào Y thì khối lượng kết tủa thu được là 29,125 gam. Sục khí CO2 đến dư vào Y thì khối lượng kết tủa thu được là

A.39,4 gam.
B.40,2 gam.
C.24,6 gam.
D.15,6 gam.
Thầy Lê Văn Tuấn
https://fb.com/thaylevantuan
Đáp án D HD: ☆ Sơ đồ chính: \(\underbrace {\left\{ \begin{array}{l}{\rm{Ba}}\\{\rm{Al}}\\{\rm{Na}}\\{\rm{O}}\end{array} \right\}}_{{\rm{29,225}}\,\,{\rm{gam}}}\,\,{\rm{ + }}\,\,{{\rm{H}}_{\rm{2}}}{\rm{O}}\,\, \to \,\,\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}\begin{array}{l}{\rm{N}}{{\rm{a}}^{\rm{ + }}}\\\underbrace {{\rm{B}}{{\rm{a}}^{\rm{ + }}}}_{{\rm{0,125}}\,\,{\rm{mol}}}\end{array}&\begin{array}{l}{\rm{AlO}}_{\rm{2}}^ - \\\underbrace {{\rm{OH}^-}}_{{\rm{0,15}}\,\,{\rm{mol}}}\end{array}\end{array}} \right\}\,\,{\rm{ + }}\,\,\underbrace {{{\rm{H}}_{\rm{2}}}}_{{\rm{0,2}}\,\,{\rm{mol}}}{\rm{.}}\)
Trong đó: • Nếu cho HCl vào dung dịch Y thì: H+ + OH → H2O
trước khi H+ + AlO2 + H2O → Al(OH)3↓ ⇒ ∑nOH = 0,15 mol.
• Nếu cho H2SO4 đến dư vào Y thì cuối cùng chỉ thu được kết tủa BaSO4.
Giả thiết m = 29,125 gam ⇒ nBaSO4 = 0,125 mol ⇒ ∑nBa2+ trong Y = 0,125 mol.
Quan sát sơ đồ và giả thiết xử lí, ta có nH2O = 0,275 mol theo bảo toàn H.
Theo đó: mY = 29,225 + 0,275 × 18 – 0,2 × 2 = 33,775 gam.
Giải hệ bảo toàn điện tích và khối lượng được nNa+ = 0,1 mol và nAlO2 = 0,2 mol.
► Khi sục CO2 đến dư vào thì thu được các muối hiddrocacbon NaHCO3; Ba(HCO3)2;
kết tủa duy nhất thu được là Al(OH)3, số mol 0,2 ⇒ mkết tủa = 0,2 × 78 = 15,6 gam. ❒

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn

Học phí: 600.000đ 200.000đ

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn

Học phí: 500.000đ 100.000đ

Live T: Tổng ôn 8+ môn Hóa học

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Học phí: 400.000đ 150.000đ

Pro A: Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 2020 môn Hóa học

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Học phí: 200.000đ 100.000đ

Bí kíp giải các bài tập Hóa Vô Cơ

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Học phí: 150.000đ 100.000đ

Bí kíp giải bài tập Hóa hữu cơ

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Học phí: 150.000đ 100.000đ

Combo: 1.000.000đ 500.000đĐăng ký
Bình luận
tranducthang03112001 - Thêm Hcl sao ra nOH là 0,05 ạ

Trả lời

na2111 - Cho em hỏi tại sao chỗ tính mY phải trừ mH2 vậy ạ?

Trả lời

tranduchoanghuy H₂ bay ra ngoài, không nằm trong dung dịch nên lúc BTKL phải trừ đi
nam272002 - Trong sách id là h2so4 0.5 M ạ

Trả lời

anthoong22032002 - Cho xin key với ạ!!!

Trả lời