Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam hỗn hợp Cu, Mg, Fe vào 200 gam dung dịch gồm KNO3 6,06% và H2SO4 16,17%, thu được dung dịch X?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam hỗn hợp Cu, Mg, Fe vào 200 gam dung dịch gồm KNO3 6,06% và H2SO4 16,17%, thu được dung dịch X?

ID [659244]

Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam hỗn hợp Cu, Mg, Fe vào 200 gam dung dịch gồm KNO3 6,06% và H2SO4 16,17%, thu được dung dịch X chỉ chứa muối trung hòa của kim loại và hỗn hợp khí Y (trong đó H2 chiếm % khối lượng). Cho một lượng KOH dư vào X, thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi được 16 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm của FeSO4 trong X có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 4,37.
B. 4,36.
C. 4,38.
D. 4,39.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C
Bình luận
superman2k mod giải câu này đi ạ
Trả lời 10 Tháng 6 lúc 16:8
tranduchoanghuy đề bị thiếu %mH₂ rồi em ^_^ để anh báo lại
10 Tháng 6 lúc 17:59 Cảm ơn