Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam hỗn hợp Fe, Cu và Mg trong 200 gam dung dịch chứa 0,12 mol KNO3 và 0,33 mol H2SO4. Kết thúc p?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam hỗn hợp Fe, Cu và Mg trong 200 gam dung dịch chứa 0,12 mol KNO3 và 0,33 mol H2SO4. Kết thúc p?

ID 659200.

Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam hỗn hợp Fe, Cu và Mg trong 200 gam dung dịch chứa 0,12 mol KNO3 và 0,33 mol H2SO4. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X chỉ chứa các muối trung hòa của kim loại và hỗn hợp khí Y gồm H2 và các khí chứa nitơ. Trong Y khí H2 chiếm 1/36 về khối lượng. Cho dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch KOH, lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 16 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm muối sắt (II) trong dung dịch X là

A. 9,42%.
B. 3,17%.
C. 4,38%.
D. 6,92%.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
ndtquynh

Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

HD:

\(\underbrace {\left\{ \begin{array}{l}{\rm{Fe}}\\{\rm{Cu}}\\{\rm{Mg}}\end{array} \right\}}_{{\rm{11,2 gam}}}{\rm{ + }}\left\{ \begin{array}{l}{\rm{KN}}{{\rm{O}}_{\rm{3}}}\\{{\rm{H}}_{\rm{2}}}{\rm{S}}{{\rm{O}}_{\rm{4}}}\end{array} \right\} \xrightarrow{\,\,\,\,\,\,\,} \left\{ \begin{array}{l}{{\rm{H}}_{\rm{2}}}{\rm{:}}\,{\rm{a}}{\,^{{\rm{mol}}}}\\{\rm{N:}}\,{\rm{0,12}}{\,^{{\rm{mol}}}}\\{\rm{O}}\,{\rm{:?}}{\,^{{\rm{mol}}}}\end{array} \right\}\,{\rm{ + }}\,{{\rm{H}}_{\rm{2}}}{\rm{O + }}\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}\begin{array}{l}{\rm{F}}{{\rm{e}}^{{\rm{3 + }}}}\\{\rm{F}}{{\rm{e}}^{{\rm{2 + }}}}\\{\rm{C}}{{\rm{u}}^{{\rm{2 + }}}}\\{\rm{M}}{{\rm{g}}^{{\rm{2 + }}}}\\{{\rm{K}}^{\rm{ + }}}\end{array}&{{\rm{SO}}_{\rm{4}}^{2 - }}\end{array}} \right\}\, \)

\(\xrightarrow{+\,\,\rm{KOH}} \left\{ \begin{array}{l}{\rm{Fe(OH}}{{\rm{)}}_{\rm{3}}}\\{\rm{Fe(OH}}{{\rm{)}}_{\rm{2}}}\\{\rm{Cu(OH}}{{\rm{)}}_{\rm{2}}}\\{\rm{Mg(OH}}{{\rm{)}}_{\rm{2}}}\end{array} \right\} \xrightarrow{+\rm{O}_2,t^o} \underbrace {\left\{ \begin{array}{l}{\rm{F}}{{\rm{e}}_{\rm{2}}}{{\rm{O}}_{\rm{3}}}\\{\rm{CuO}}\\{\rm{MgO}}\end{array} \right\}}_{{\rm{16gam}}}\)

Đặt số mol H2 trong Y là a mol ⇒ mH2 = 2a ⇒ mY = 36mH2 = 72a.

Do X chỉ chứa muối của kim loại ⇒ X không chứa NH4+. Mặt khác, phản ứng đã giải phóng H2 ⇒ NO3 hết, chuyển hết vào khí trong Y.

Do đó: nN(Y) = 0,12 mol ⇒ mO(Y) = mY – mH2 – mN(Y) = 70a – 1,68 (gam) ⇒ nO(Y) = 4,375a – 0,105 (mol).

* Bảo toàn O: 3nNO3 = nO(Y) + nO(H2O) ⇒ nO(H2O) = 0,465 – 4,375a (mol) ⇒ nH(H2O) = 2nH2O = 2nO(H2O) = 0,93 – 8,75a (mol).

* Bảo toàn H: nH+ = nH(H2O) + 2nH2(Y) ⇔ 0,33.2 = 0,93 – 8,75a + 2a ⇔ a = 0,04 ⇒ mY = 72a = 2,88 gam.

* Bảo toàn khối lượng: mkim loại + mdd (KNO3, H2SO4) = mddX + mY ⇔ mddX = 11,2 + 200 – 2,88 = 208,32 gam.

11,2 gam kim loại → 16 gam oxit.

nO(oxit) = 0,3 mol ⇔ 3nFe3+ (X) + 3nFe2+ (X) + 2nMg2+ (X) + 2nCu2+ (X) = 2nO(oxit) = 0,6 (1).

Mặt khác, bảo toàn điện tích trong X: 3nFe3+ (X) + 2nFe2+ (X) + 2nMg2+ (X) + 2nCu2+ (X) = 2nSO42– – nK+ = 0,54 (2).

Trừ vế với vế của (1) cho (2) được nFe2+ = 0,06 mol.

Vậy mFeSO4 = 9,12 gam ⇒ C%FeSO4 = \(\dfrac{9,12}{208,32}\).100% = 4,38%.

Chọn C.duongproxo Mod ơi giải đi
6 Tháng 6 lúc 16:30
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: