Hổn hợp X gồm Na, Al, Al2O3 và Na2O. Hòa tan hoàn toàn 20,05 gam X vào nước, thu được 2,8 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y. Thêm rất từ từ từng giọt d
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Hổn hợp X gồm Na, Al, Al2O3 và Na2O. Hòa tan hoàn toàn 20,05 gam X vào nước, thu được 2,8 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y. Thêm rất từ từ từng giọt d

ID 733047.

Hổn hợp X gồm Na, Al, Al2O3 và Na2O. Hòa tan hoàn toàn 20,05 gam X vào nước, thu được 2,8 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y. Thêm rất từ từ từng giọt dung dịch HCl 1M vào Y, đến khi kết tủa bắt đầu xuất hiện thì dùng hết 50 ml, lúc này nếu thêm tiếp 310 ml nữa sẽ thu được m gam kết tủa. Vậy m là giá trị nào sau đây?

A. 17,94.
B. 31,20.
C. 39,00.
D. 15,60.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
tranhang2001 câu này giải mãi k ra :(
21/4/2019 lúc 22:35
tranhang2001 giúp em với
21/4/2019 lúc 22:40
tranhang2001 anh Tuấn
21/4/2019 lúc 22:50 Cảm ơn
kimdaophan anh Tuấn don't care :V
21/4/2019 lúc 22:57 (3) Cảm ơn
kimdaophan cái này key A chứ
chị giải như này này em
quy đổi hỗn hợp về Na, Al và O với số mol lần lượt là a,b,c
ta có các pt: 23a+ 27b+ 16c= 20,05= mX
BT e : a+ 3b-2c= 0,125.2
Bảo toàn điện tích trong hỗn hợp Y ( Y gồm Na+, AlO2-, OH- dư; thấy bắt đầu xuất hiện kết tủa cần 0,05 mol H+ nên OH- dư trong Y là 0,05) nên ta có một pt nữa là a=b-0,05
tìm được a,b,c
AlO2-= b= 0,25
ta có CT tính nhanh nH+= 4nAlO(2-) - 3n Al(OH)3 từ đây suy ra số mol nAl(OH)3 là 0,23 mol nên m=17,94 g ^^
21/4/2019 lúc 23:9 (2) Cảm ơn
kimdaophan à chỗ công thức giải nhanh nếu em ko thích có thể viết pt ra để tính hoặc để hiểu thêm nhé ^^
21/4/2019 lúc 23:10 Cảm ơn
katdrop Hình như sai ở chỗ bảo toàn điện tích, nH+ đó = nOH- dư + n Na chứ
21/4/2019 lúc 23:22 (2) Cảm ơn
kimdaophan #katdrop bậy bạ :V
21/4/2019 lúc 23:34 (1) Cảm ơn
tranhang2001 bạn giúp mình với
21/4/2019 lúc 22:58
k25122001 làm lòi họng rồi sai key
29/4/2019 lúc 9:44
hoa06022001 chỗ bảo toàn điện tích a=2b+0,05 chứ ạ
1/5/2019 lúc 8:39
sang080702 mình thấy đúng rồi mà :v bạn có thể tham khảo
X + H2O → NaAlO2 + NaOH + (H2 + H2O). có 0,125 mol H2 ||→ YTHH 03: thêm 0,125 mol O vào 2 vế

||→ quy đổi về 22,05 gam hỗn hợp X chi chứa oxit là Na2O và Al2O3.

vì phải dùng 0,05 mol HCl trước khi xuất hiện tủa → nNaOH trong Y = 0,05 mol.

||→ Y gồm 2x mol NaAlO2 + 0,05 mol NaOH ||→ X quy đổi gồm: x mol Al2O3 và (x + 0,025) mol Na2O

có mX quy đổi = 102x + (x + 0,025) × 62 = 22,05 ||→ giải ra x = 0,125 mol

||→ Y gồm 0,25 mol NaAlO2 và 0,05 mol NaOH. Y + 0,36 mol HCl thu được m gam kết tủa.

||→ YTHH 01: Na tri đi về: 0,3 mol NaCl → còn 0,06 mol Cl nữa → ở trong 0,02 mol AlCl3

||→ còn 0,23 mol Al trong tủa Al(OH)3 ||→ Yêu cầu m = mtủa = 0,23 × 78 = 17,94 gam.
1/5/2019 lúc 8:45 (1) Cảm ơn