Hòa tan hoàn toàn 2,45 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch HCl 1,25M thu được dung dịch Y chứa ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Hòa tan hoàn toàn 2,45 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch HCl 1,25M thu được dung dịch Y chứa ?

ID 322459.

Hòa tan hoàn toàn 2,45 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch HCl 1,25M thu được dung dịch Y chứa các chất tan có nồng độ mol/l bằng nhau. Hai kim loại trong hỗn hợp X là:

A. Mg và Ca
B. Be và Mg
C. Mg và Sr
D. Be và Ca
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nguyenngat123 ( Nguyễn Thị Ngát )

11/4/2017 lúc 14:25 Link fb: ngat16021992@gmail.com

h22.png
thanhtrinhtrinh2 thanhtrinhtrinh2 Sao số mol 2 muối là 0.25x vậy mod? . 29/4/2017
29/4/2017 lúc 23:24
aivan123 ..... 30/4/2017
30/4/2017 lúc 5:57 (1) Cảm ơn
diepnhatlai nRCl2 = nR'Cl2 = nHCl dư => nHCl bđ = 2.2nRCl2 = x => nRCl2 = 0,25x chia phần ra giống cấp 1 á bạn . 30/4/2017
30/4/2017 lúc 17:51 Cảm ơn
sang129 chi tao bai day di : 3 30/4/2017
30/4/2017 lúc 20:47 Cảm ơn
aivan123 tao cũng làm hổng ra ... để nhận thông báo thâu :v . 30/4/2017
30/4/2017 lúc 20:50 Cảm ơn
sang129 hong chi thi thau 30/4/2017
30/4/2017 lúc 20:54 Cảm ơn
aivan123 bên sinh đang bàn tán típ câu sinh hầu qua á m . 30/4/2017
30/4/2017 lúc 20:56 Cảm ơn
hocmoon2012 0.25x là sao m.n? . 30/4/2017
30/4/2017 lúc 7:38
Tuanboy98 Tuanboy98 0.25-x là số mol Hcl dư đó bạn 30/4/2017
30/4/2017 lúc 7:39 Cảm ơn
hocmoon2012 không phải anh ơi chỗ 0.25x ạ 30/4/2017
30/4/2017 lúc 7:40 (1) Cảm ơn
Thaocaolin Thaocaolin 0,25-x là sô mol Hcl? số mol Hcl pứ là x? do 2 chất đó có dạng McL2 và NCL2? bảo toàn nguyên tố CLo nà sô mol 2 cai đómbằng nhau nen ra dc số mol mỗi cái là x/4? 30/4/2017
30/4/2017 lúc 7:48 Cảm ơn
Tuanboy98 Tuanboy98 0.25 và 1/4 để phân số cái là khó xđ liền . làm ngồi nghĩ mãi ) cứ làm xuôi đảo lại cái là loạn ngay .thay mặt hocmoon tks bà luôn nha 30/4/2017
30/4/2017 lúc 7:51 Cảm ơn
Thaocaolin Thaocaolin dạ vâng ạ 30/4/2017
30/4/2017 lúc 7:53 Cảm ơn
hocmoon2012 tks ạ 30/4/2017
30/4/2017 lúc 7:54 Cảm ơn
Thaocaolin Thaocaolin dạ được rồi ạ 30/4/2017
30/4/2017 lúc 7:55 Cảm ơn
Tuanboy98 Tuanboy98 thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn thêm 1 lần nữa :v 30/4/2017
30/4/2017 lúc 7:56 Cảm ơn