Hòa tan hoàn toàn 5,04 gam Fe cần tối thiểu V (ml) dung dịch HNO3 2M thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị củ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hòa tan hoàn toàn 5,04 gam Fe cần tối thiểu V (ml) dung dịch HNO3 2M thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị củ?

ID [52816]

Hòa tan hoàn toàn 5,04 gam Fe cần tối thiểu V (ml) dung dịch HNO3 2M thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là?

A. 180 ml.
B. 90 ml.
C. 120 ml.
D. 60 ml.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C Giải: Vì cần 1 lượng HNO3 tối thiểu ⇒ Fe → Fe2+ + 2e

Bảo toàn e ⇒ nNO↑ = \(\dfrac{2nFe \times 2}{3}\) = 0,06 mol

⇒ nHNO3 = 4nNO = 0,24 mol

⇒ VHNO3 = \(\dfrac{0,24}{2}\) 0,12 lít = 120 ml ⇒ Chọn C

Bình luận
phaihocthatgioi tối thiểu
3 Tháng 4 lúc 23:21
daihoctienti30 lại sai ngu 1 câu
4 Tháng 4 lúc 5:39