Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch gồm a mol H2SO4 loãng và b mol HCl, thu được khí H2 và dung dịch T. Cho từ từ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch gồm a mol H2SO4 loãng và b mol HCl, thu được khí H2 và dung dịch T. Cho từ từ?

ID [139124]

Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch gồm a mol H2SO4 loãng và b mol HCl, thu được khí H2 và dung dịch T.


Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào T, sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa vào số mol Ba(OH)2 được biểu diễn trên đồ thị dưới đây.
10.png




Tỉ lệ của a : b tương ứng là

A.3 : 8.
B.2 : 5.
C.4 : 9.
D.1 : 7.
Nguyễn Đăng Thị Quỳnh
https://fb.com/quynh.nguyendangthi
Đáp án DHD:
Dung dịch T gồm: Al3+,SO42–,H+, Cl
Đoạn 1: kết tủa tăng ⇒ SO4 2– hết ⇒ a=0.02
Đoạn 2: kết tủa không đổi ⇒ H+ phản ứng hết
Đoạn 3: kết tủa tăng đến cực đại ⇒ Al3+ +3OH → Al(OH)3
⇒ mAl(OH)3 + mBaSO4 = 7.78
⇒ nAl3+ = 0.04 (mol)
Đoạn 4: kết tủa giảm dần đến cân bằng ⇒ Al(OH)3 tan hết
⇒ ta có công thức: nOH = 4nAl3+ + nH+
⇔ 0.11*2=0.04*4 + nH+ ⇒ nH+ = 0.06
Bảo toàn điện tích dung dịch T ta có: nCl = 0.14
⇒ b=0.14
⇒ a:b=1:7
Bình luận
anthoong22032002 - câu này mod xem lại giúp â!!!

Trả lời

nguyendacdung09 t cũng ra 1:7
anthoong22032002 uk mới xem lời giải bên chỗ khác và cũng thấy vậy!!!
quynhanhdau - câu này 1:7 chứ nhỉ

Trả lời

lethihoaithu01102001 - cho em xin loi giai chi tiet

Trả lời

phamminhduc2382000 - mod giải câu này đi

Trả lời