Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Al và Mg trong V ml dung dịch HNO3 2,5M. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X (không c?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Al và Mg trong V ml dung dịch HNO3 2,5M. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X (không c?

ID [716061]

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Al và Mg trong V ml dung dịch HNO3 2,5M. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X (không chứa muối amoni) và 0,084 mol hỗn hợp khí gồm N2 và N2O có tỉ khối so với oxi là 31 : 24. Cho từ từ dung dịch NaOH 2M vào dung dịch X thì lượng kết tủa biến thiên theo đồ thị hình vẽ dưới đây:
6.png
Giá trị của m và V lần lượt là

A. 6,36 và 378,2.
B. 7,5 và 250,0.
C. 6,36 và 250.
D. 7,5 và 387,2.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa học THPT Chuyên Long An - Lần 1

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D Giải: Đặt nN2 = x mol; nN2O = y mol ⇒ ∑nkhí = x + y = 0,084 mol.

mkhí = 28x + 44y = 0,084 × 31 ÷ 24 × 32 ⇒ giải: x = 0,014 mol; y = 0,07 mol.

nH+ = 0,05 × 2 = 0,1 mol. Đặt nAl = a mol và nMg = b mol.

Bảo toàn electron: 3a + 2b = 0,014 × 10 + 0,07 × 8.

nOH = 4nAl3+ – nAl(OH)3 + 2nMg2+ + nH+

⇒ nAl(OH)3 = 4a + 2b + 0,1 – 0,825 = 4a + 2b – 0,725 mol.

⇒ 78 × (4a + 2b – 0,725) + 58b = 17,45 gam.

giải hệ có: a = 0,1 mol; b = 0,2 mol ⇒ m = 0,1 × 27 + 0,2 × 24 = 7,5 gam.

nH+ = 12nN2 + 10nN2O + nH+ = 12 × 0,014 + 10 × 0,07 + 0,1 = 0,968 mol

||⇒ V = 387,2 ml → chọn đáp án D.

Bình luận
vananh12101995 Tại sao noh =4al-nal(oh)3 +nmg + n h vậy
1 Tháng 10 lúc 21:36