Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Cu (trong đó FeO chiếm 1/5 tổng số mol hỗn hợp X) trong dung dịch HC?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Cu (trong đó FeO chiếm 1/5 tổng số mol hỗn hợp X) trong dung dịch HC?

ID [654539]

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Cu (trong đó FeO chiếm 1/5 tổng số mol hỗn hợp X) trong dung dịch HCl thu được dung dịch Z chỉ chứa 20,71 gam hỗn hợp 3 muối clorua. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X trên trong dung dịch chứa KNO3 và HCl, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối clorua và 0,448 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất của N+5). Trộn dung dịch Y với dung dịch Z thu được dung dịch T. Cho dung dịch AgNO3 tới dư vào T thu được 119,86 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với:

A. 11,4
B. 14,9
C. 13,6
D. 12,8

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử Sở GD&ĐT Nam Định - Lần 2 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A Giải: Sơ đồ và xử lý sơ bộ ta có:

\(\begin{array}{l}T{N_1} \to X\left\{ \begin{array}{l}FeO:a\\F{e_2}{O_3}:b\\Cu:c\end{array} \right. + HCl \to Z\underbrace {\left\{ \begin{array}{l}FeC{l_2}\\FeC{l_3}\\CuC{l_2}\end{array} \right.}_{20,71g} + {H_2}O\\\\T{N_2} \to X\left\{ \begin{array}{l}FeO:a\\F{e_2}{O_3}:b\\Cu:c\end{array} \right. + \left\{ \begin{array}{l}KN{O_3}\\HCl\end{array} \right. \to Y\left\{ \begin{array}{l}F{e^{n + }}\\C{u^{2 + }}\\{K^ + }\\C{l^ - }\\N{O_3}^ - \end{array} \right. + \underbrace {NO}_{0,02(mol)} + {H_2}O\\\\\underbrace {Z + Y}_{d{d_T}} + AgN{O_3} \to \underbrace {\left\{ \begin{array}{l}AgCl:\\Ag:\end{array} \right.}_{119,86g}\end{array}\)

FeO chiếm 1/5 tổng số mol hỗn hợp X → \(\dfrac{a}{a+b+c}\) = 0,2 \(\Leftrightarrow\) 0,8a – 0,2b – 0,2c = 0 (1)

PT theo mZ → 56a + 56b×2 + 64c + (a + 3b)×71 = 127a + 325b + 64c = 20,71 (2)

BTe cả quá trình ta có: 2nFeO + 4nCu = 3nNO + nAg \(\Leftrightarrow\) nAg = 2a + 4c – 0,06

Trong Y chứa nCl = 2a + 6b || Trong Z chứa nCl = 2a + 6b + 0,02×4

⇒ ∑nCl/T = nAgCl = 4a + 12b + 0,08 ⇒ mAgCl + mAg = 790a + 1722b + 432c = 114,86 (3)

+ Giải hệ (1) (2) và (3) ta có: a = 0,02, b = 0,05 và c = 0,03

⇒ m = 0,02×72 + 0,05×160 + 0,03×64 = 11,36 gam ⇒ Chọn A

Bình luận
bekhokhannhi101 giải thích cho em chỗ bảo toàn e cả quá trình được không ạ
Trả lời 29 Tháng 4 lúc 9:3
ngocanh13112k kết thúc cả quá trình thu được Fe3+ => các chất nhường e gốm có FeO nhường 1e và Cu nhường 2e => tổng mol e nhường = 2a+4c (cộng cả 2 thí nghiệm ^^) và các chất nhận e là N+5 và Ag+ => e nhận = nNO*3+nAg nha :]
29 Tháng 4 lúc 11:0 Cảm ơn
ngocanh13112k mình ko bảo toàn e cả QT mà lập hệ 4 ẩn dài như quỷ T_T
29 Tháng 4 lúc 11:2 Cảm ơn
bekhokhannhi101 cảm ơn bạn :v
29 Tháng 4 lúc 21:49 Cảm ơn
kingstars mk cx đặt hệ 4 ẩn 3 ẩn giống a Thọ vs 1 ẩn là Ag. pt 1 4x-y-z=0 pt 2 là 127x + 325y+64z =20,71 pt 3 là 2x+4z=t+0.06 pt 4 là 143,5 nhân 4x + 143,5 nhân 6y + 108t = 119,86 -(0.08) nhân 143,5.
11 Tháng 6 lúc 10:22 Cảm ơn
kingstars mk thay the pt 3 cua anh Thọ vào pt 4 của mk thì ra đáp án nhưng giải theo pt 4 của mk thì k ra. GIÚP MK VS
11 Tháng 6 lúc 10:23 Cảm ơn
kingstars chỗ pt 4 là 143,5 nhân 12 y.... xem giúp mk sao sai vs
11 Tháng 6 lúc 10:34 Cảm ơn
tranduchoanghuy sao chọn câu max dài để hỏi vậy em em giải thích phương trình 4 giùm anh với :(
dài quá anh lười suy nghĩ quá
11 Tháng 6 lúc 11:14 Cảm ơn
kingstars anh ơi đây ạ. pt 4 là tinh qua kết tủa ạ.em tin]m ra tong mol HCL la 4x+12y + 0.08 giống a thọ r
15 Tháng 6 lúc 17:41 Cảm ơn
kingstars nhưng em gọi thêm ẩn là Ag nên pt em là 143,5 nhân (4x+12Y+0,08) + 108z=119,86
15 Tháng 6 lúc 17:43 Cảm ơn
hoangdx20 anh cố gắng giúp e ạ
15 Tháng 6 lúc 17:44 Cảm ơn
tranduchoanghuy pt cuối là + 108t em nha ^_^ lần sau em chịu khó viết cho dễ nhìn chứ em viết khó nhìn quá
Dấu nhân thì em viết 143,5.(4x + 12y + 0,08) cho dễ nhìn
15 Tháng 6 lúc 17:57 Cảm ơn
hoangdx20 em tính là 108t nhưng k ra ạ
15 Tháng 6 lúc 18:2 Cảm ơn
tranduchoanghuy anh tính ra mà em @@ em xem coi chừng bấm nhầm pt 3 ấy em
2x + 4Z = t + 0,06 nha em, coi chừng bấm nhầm
15 Tháng 6 lúc 18:6 Cảm ơn
dchy89 số mol AgCl = 2a+6b thôi chứ. ai giải thích giúp
Trả lời 4 Tháng 5 lúc 14:22
nqtuan94 Trộn 2 dd lại với nhay mà
Nay cày cả câu này à , giỏi phết )
4 Tháng 5 lúc 14:25 Cảm ơn
phingochung cho mình hỏi cu ko td với td với hcl sao nó tạo ra muối cucl2
7 Tháng 5 lúc 22:57 Cảm ơn
dchy89 đẩy muối Fe3+
7 Tháng 5 lúc 22:59 Cảm ơn
phingochung tại sao chỗ mz đấy ko cộng thêm mcl- của cu
7 Tháng 5 lúc 23:5 Cảm ơn
dchy89 hớ. tính theo Oxi mà
7 Tháng 5 lúc 23:8 Cảm ơn
phingochung cho mÌnh hoi cho mz hôò miÌnh
8 Tháng 5 lúc 20:56
phingochung cho minh hoi cho mz nhu nao
Trả lời 8 Tháng 5 lúc 20:56
sasukeduy113 chỗ đó tính theo khối lượng từng KL cộng với KL ion Cl- đó e
đã đặt Feo=a Fe2O3=b và Cu=c nên các KL có KL: 56a+56*2b +64c
còn với Cl- thì dùng pứ với HCl: 2nFeO +3nFe2O3 =nCl- (do chỉ có oxit Fe pứ H+ )
từ đây ra pt đó e ^^
8 Tháng 5 lúc 21:43 Cảm ơn
dungshady276 giải thích hộ m chỗ mol cl- trong 2 dd với
Trả lời 10 Tháng 5 lúc 10:35
tranduchoanghuy Cái đó là BTNT(Cl) và (H)ấy em ^_^ nCl⁻ = nHCl = 2nH₂O = 2nO/X ^_^
10 Tháng 5 lúc 10:55 Cảm ơn
tranduchoanghuy Với dung dịch Y thì BTNT(Cl) và (H)ấy em ^_^ nCl⁻ = nHCl = 2nH₂O = 2nO/X ^_^
Với dung dịch Z thì cũng tương tự nhưng chú ý thêm ngoài 2H⁺ + O²⁻ → H₂O
thì H⁺ còn tham gia phản ứng oxi hóa khử: 4H⁺ + NO₃⁻ + 3e → NO + 2H₂O
⇒ nCl⁻ = nHCl = 2nO + 4nNO = ...
10 Tháng 5 lúc 10:57 Cảm ơn
thang2192000 trong dd Z số mol của Fe2+ với Fe3+ phải thay đổi khi cho HCL vào chứ ??,vì Cu+Fe3+ để tạo sắt 2=> nfe2+ tăng,nfe3+ giảm chứ ạ, ai giải thích giúp mình vs
Trả lời 15 Tháng 5 lúc 23:16
tranduchoanghuy thì đâu ai nói nó bảo toàn đâu em @@
11 Tháng 6 lúc 11:15 Cảm ơn