Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Cu (trong đó FeO chiếm 1/5 tổng số mol hỗn hợp X) trong dung dịch HC?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Cu (trong đó FeO chiếm 1/5 tổng số mol hỗn hợp X) trong dung dịch HC?

ID [0]

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Cu (trong đó FeO chiếm 1/5 tổng số mol hỗn hợp X) trong dung dịch HCl thu được dung dịch Z chỉ chứa 20,71 gam hỗn hợp 3 muối clorua. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X trên trong dung dịch chứa KNO3 và HCl, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối clorua và 0,448 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất của N+5). Trộn dung dịch Y với dung dịch Z thu được dung dịch T. Cho dung dịch AgNO3 tới dư vào T thu được 119,86 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với:

A.11,4
B.14,9
C.13,6
D.12,8
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AGiải: Sơ đồ và xử lý sơ bộ ta có:

\(\begin{array}{l}T{N_1} \to X\left\{ \begin{array}{l}FeO:a\\F{e_2}{O_3}:b\\Cu:c\end{array} \right. + HCl \to Z\underbrace {\left\{ \begin{array}{l}FeC{l_2}\\FeC{l_3}\\CuC{l_2}\end{array} \right.}_{20,71g} + {H_2}O\\\\T{N_2} \to X\left\{ \begin{array}{l}FeO:a\\F{e_2}{O_3}:b\\Cu:c\end{array} \right. + \left\{ \begin{array}{l}KN{O_3}\\HCl\end{array} \right. \to Y\left\{ \begin{array}{l}F{e^{n + }}\\C{u^{2 + }}\\{K^ + }\\C{l^ - }\\N{O_3}^ - \end{array} \right. + \underbrace {NO}_{0,02(mol)} + {H_2}O\\\\\underbrace {Z + Y}_{d{d_T}} + AgN{O_3} \to \underbrace {\left\{ \begin{array}{l}AgCl:\\Ag:\end{array} \right.}_{119,86g}\end{array}\)

FeO chiếm 1/5 tổng số mol hỗn hợp X → \(\dfrac{a}{a+b+c}\) = 0,2 \(\Leftrightarrow\) 0,8a – 0,2b – 0,2c = 0 (1)

PT theo mZ → 56a + 56b×2 + 64c + (a + 3b)×71 = 127a + 325b + 64c = 20,71 (2)

BTe cả quá trình ta có: 2nFeO + 4nCu = 3nNO + nAg \(\Leftrightarrow\) nAg = 2a + 4c – 0,06

Trong Y chứa nCl = 2a + 6b || Trong Z chứa nCl = 2a + 6b + 0,02×4

⇒ ∑nCl/T = nAgCl = 4a + 12b + 0,08 ⇒ mAgCl + mAg = 790a + 1722b + 432c = 114,86 (3)

+ Giải hệ (1) (2) và (3) ta có: a = 0,02, b = 0,05 và c = 0,03

⇒ m = 0,02×72 + 0,05×160 + 0,03×64 = 11,36 gam ⇒ Chọn A

Bình luận
thang2192000 - trong dd Z số mol của Fe2+ với Fe3+ phải thay đổi khi cho HCL vào chứ ??,vì Cu+Fe3+ để tạo sắt 2=> nfe2+ tăng,nfe3+ giảm chứ ạ, ai giải thích giúp mình vs

Trả lời

tranduchoanghuy thì đâu ai nói nó bảo toàn đâu em @@
dungshady276 - giải thích hộ m chỗ mol cl- trong 2 dd với

Trả lời

tranduchoanghuy Cái đó là BTNT(Cl) và (H)ấy em ^_^ nCl⁻ = nHCl = 2nH₂O = 2nO/X ^_^
tranduchoanghuy Với dung dịch Y thì BTNT(Cl) và (H)ấy em ^_^ nCl⁻ = nHCl = 2nH₂O = 2nO/X ^_^
Với dung dịch Z thì cũng tương tự nhưng chú ý thêm ngoài 2H⁺ + O²⁻ → H₂O
thì H⁺ còn tham gia phản ứng oxi hóa khử: 4H⁺ + NO₃⁻ + 3e → NO + 2H₂O
⇒ nCl⁻ = nHCl = 2nO + 4nNO = ...
phingochung - cho minh hoi cho mz nhu nao

Trả lời

sasukeduy113 chỗ đó tính theo khối lượng từng KL cộng với KL ion Cl- đó e
đã đặt Feo=a Fe2O3=b và Cu=c nên các KL có KL: 56a+56*2b +64c
còn với Cl- thì dùng pứ với HCl: 2nFeO +3nFe2O3 =nCl- (do chỉ có oxit Fe pứ H+ )
từ đây ra pt đó e ^^
phingochung - cho mÌnh hoi cho mz hôò miÌnh

Trả lời

dchy89 - số mol AgCl = 2a+6b thôi chứ. ai giải thích giúp

Trả lời

nqtuan94 Trộn 2 dd lại với nhay mà
Nay cày cả câu này à , giỏi phết )
phingochung cho mình hỏi cu ko td với td với hcl sao nó tạo ra muối cucl2
dchy89 đẩy muối Fe3+
dchy89 hớ. tính theo Oxi mà
phingochung tại sao chỗ mz đấy ko cộng thêm mcl- của cu
bekhokhannhi101 - giải thích cho em chỗ bảo toàn e cả quá trình được không ạ

Trả lời

ngocanh13112k kết thúc cả quá trình thu được Fe3+ => các chất nhường e gốm có FeO nhường 1e và Cu nhường 2e => tổng mol e nhường = 2a+4c (cộng cả 2 thí nghiệm ^^) và các chất nhận e là N+5 và Ag+ => e nhận = nNO*3+nAg nha :]
ngocanh13112k mình ko bảo toàn e cả QT mà lập hệ 4 ẩn dài như quỷ T_T
bekhokhannhi101 cảm ơn bạn :v
kingstars mk cx đặt hệ 4 ẩn 3 ẩn giống a Thọ vs 1 ẩn là Ag. pt 1 4x-y-z=0 pt 2 là 127x + 325y+64z =20,71 pt 3 là 2x+4z=t+0.06 pt 4 là 143,5 nhân 4x + 143,5 nhân 6y + 108t = 119,86 -(0.08) nhân 143,5.
kingstars mk thay the pt 3 cua anh Thọ vào pt 4 của mk thì ra đáp án nhưng giải theo pt 4 của mk thì k ra. GIÚP MK VS
kingstars chỗ pt 4 là 143,5 nhân 12 y.... xem giúp mk sao sai vs
hoangdx20 anh cố gắng giúp e ạ
hoangdx20 em tính là 108t nhưng k ra ạ
kingstars anh ơi đây ạ. pt 4 là tinh qua kết tủa ạ.em tin]m ra tong mol HCL la 4x+12y + 0.08 giống a thọ r
kingstars nhưng em gọi thêm ẩn là Ag nên pt em là 143,5 nhân (4x+12Y+0,08) + 108z=119,86