Hoà tan hỗn hợp gồm: K2O, BaO, Al2O3, Fe3O4 vào nước (dư), thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào du?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hoà tan hỗn hợp gồm: K2O, BaO, Al2O3, Fe3O4 vào nước (dư), thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào du?

ID 654423.

Hoà tan hỗn hợp gồm: K2O, BaO, Al2O3, Fe3O4 vào nước (dư), thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là

A. Al(OH)3.
B. K2CO3.
C. BaCO3.
D. Fe(OH)3.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nguyenngat123 ( Nguyễn Thị Ngát )

23 Tháng 12 lúc 9:26 Link fb: ngat16021992@gmail.com

K2O, BaO, Al2O3, Fe3O4\(\xrightarrow[du]{H_2O}\)Chất rắn Y + dung dịch X

Nhận thấy dung dịch X chứa ion K+, Na+, AlO2-, có thể có OH-.

Sục khí CO2 vào dung dịch X thì xảy ra phản ứng :

CO2dư + OH- → HCO3-

CO2dư + AlO2- +2H2O → Al(OH)3↓ + HCO3-

Vậy kết tủa thu được là Al(OH)3. Đáp án C.

tucchet ô ngu đi sai câu này. não phẳng . 27/6/2014
27 Tháng 6 lúc 18:42
icanflyyy . 4/2/2015
4 Tháng 2 lúc 14:29
dexemnao ajsai câu nhàm thật . 19/6/2015
19 Tháng 6 lúc 5:9
mihduk1998 CP2 dư -_- . 17/1/2016
17 Tháng 1 lúc 10:54
lequoccuong1998 ssssssssssssssss . 4/6/2016
4 Tháng 6 lúc 4:3
honhatnam1998 Na+ đâu ra vậy . 9/6/2016
9 Tháng 6 lúc 14:10
DaNoTuKyo DaNoTuKyo chắc gõ nhầm thôi cậu . 9/6/2016
9 Tháng 6 lúc 14:13 Cảm ơn
honhatnam1998 vậy là Ba+ hay sao? . 9/6/2016
9 Tháng 6 lúc 14:16 Cảm ơn
honhatnam1998 vậy sao không có kết tủa BaCo3 . 9/6/2016
9 Tháng 6 lúc 14:19 Cảm ơn
DaNoTuKyo DaNoTuKyo sục CO2 đến dư thì còn gì BaCO3 nữa thánh . 9/6/2016
9 Tháng 6 lúc 14:22 Cảm ơn
honhatnam1998 ừ ha . 9/6/2016
9 Tháng 6 lúc 14:23 Cảm ơn
lehuuminhtri cho e xin các pt xảy ra ạ
27 Tháng 4 lúc 14:21
tranduchoanghuy Câu này xin phương trình không được em @@ do xảy ra nhiều TH @@
Vì Y có thể chứa Al₂O₃ hoặc không @@ nhưng chắc chắn X chứa ion AlO₂⁻ ⇒ có ↓ Al(OH)₃
⇒ chọn A luôn ^_^
27 Tháng 4 lúc 18:4 Cảm ơn
01692813536 theo e dd X có Ba(OH)2 mà td CO2 thì C chứ
21 Tháng 6 lúc 11:37
sinhhung CO2 dư mà chế :v
21 Tháng 6 lúc 11:38 Cảm ơn
nqtuan94 CO2 dư nên không có BaCO3 nhé
21 Tháng 6 lúc 11:39 Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ