Hòa tan hỗn hợp X gồm Fe2O3, Al2O3, Cr(OH)3, Zn(OH)2, Cr2O3 vào dung dịch NaOH loãng dư thu được chất rắn Y và dung dịc?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hòa tan hỗn hợp X gồm Fe2O3, Al2O3, Cr(OH)3, Zn(OH)2, Cr2O3 vào dung dịch NaOH loãng dư thu được chất rắn Y và dung dịc?

ID [664647]

Hòa tan hỗn hợp X gồm Fe2O3, Al2O3, Cr(OH)3, Zn(OH)2, Cr2O3 vào dung dịch NaOH loãng dư thu được chất rắn Y và dung dịch Z. Cho nước Br2 vào dung dịch Z được dung dịch T. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cho các phát biểu sau:
(1) Chất rắn Y chỉ gồm Fe2O3, Cr2O3.
(2) Dung dịch Z chứa 3 chất tan.
(3) Dung dịch T có màu vàng.
(4) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch Z thu được dung dịch trong suốt.
Số phát biểu đúng là

A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Chuyên Hà Tĩnh - Lần 2

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D Giải: \({\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{F{e_2}{O_3}}\\{A{l_2}{O_3}}\\{Cr{{\left( {OH} \right)}_3}}\\{Zn{{\left( {OH} \right)}_2}}\\{C{r_2}{O_3}}\end{array}} \right\}}\xrightarrow[loang,du]{NaOH}\underbrace {\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{F{e_2}{O_3}}\\{C{r_2}{O_3}}\end{array}} \right\}}_Y + \underbrace {\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{NaAl{O_2}}\\{NaCr{O_2}}\\{N{a_2}Zn{O_2}}\\{NaO{H_{du}}}\end{array}}\right\}}_Z\xrightarrow[]{Br_2}\underbrace {\left\{{\begin{array}{*{20}{c}}{NaAl{O_2}}\\{N{a_2}Cr{O_4}}\\{N{a_2}Zn{O_2}}\\{NaO{H_{du}}}\end{array}} \right\}}_T\).

||⇒ (1), (3) và (4) đúng ⇒ chọn D.

Bình luận
kimnganqt cái nào đúng v
Trả lời 7 Tháng 6 lúc 10:20
nqtuan94 (1) (2) (3) đúng
7 Tháng 6 lúc 11:18 Cảm ơn
nguyenbao59200 1 3 4 chứ ạ . cái 2 là 4 chất chứ
Trả lời 7 Tháng 6 lúc 11:49
vanhongduyen Ai giúp em vs ạ, mông lung mấy câu đếm quá :(
7 Tháng 6 lúc 12:22 Cảm ơn
phongpccc 4 chất tan chứ còn naoh dư nữa mà
8 Tháng 6 lúc 7:33 Cảm ơn
nqtuan94 (1) (2) (3) đúng nhé
dd Z có màu da cam chứ không trong suốt được
8 Tháng 6 lúc 10:2 Cảm ơn
tranduchoanghuy (1), (3) và (4) đúng em nha ^_^
trong suốt khác với không màu mà anh
8 Tháng 6 lúc 21:40 Cảm ơn
01674305737 Dung dịch gồm 4 chất tan cả NaOH dư nữa mà
Trả lời 8 Tháng 6 lúc 20:10
tranduchoanghuy (1), (3) và (4) em nha
8 Tháng 6 lúc 21:40 Cảm ơn
trunganh2k Dung dich gồm 4 chất tan chứ ạ , có NaOH dư nữa ạ
Trả lời 8 Tháng 6 lúc 21:11
tranduchoanghuy (1), (3) và (4) em nha
8 Tháng 6 lúc 21:40 Cảm ơn
01674305737 Cái cuối màu da cam mà
Trả lời 8 Tháng 6 lúc 22:9
tranduchoanghuy em phân biệt trong suốt và không màu em nha ^_^
Trong suốt tức không bị vẩn đục bởi ↓...v.v.
em nha
8 Tháng 6 lúc 22:12 Cảm ơn
01674305737 Thế là trong suốt nhưng có màu da cam ạ
Trả lời 8 Tháng 6 lúc 22:16
tranduchoanghuy đúng rồi em ^_^
8 Tháng 6 lúc 22:26 Cảm ơn
sinhhung Ai viết cái Pt thứ 3 đi.. cái tạo ra màu vàng ấy .-.
Trả lời 10 Tháng 6 lúc 9:0
ntkphuong1203 CrO4 2- có màu vàng đó :v
10 Tháng 6 lúc 9:31 Cảm ơn
cazylove 2NaOH + Cr2O3 = H2O + Na2CrO2
Na2CrO2 + NaOH + Na2CrO2 = H2O + Na2CrO4 + NaBr
10 Tháng 6 lúc 9:34 Cảm ơn
sinhhung Cảm ơn mn
10 Tháng 6 lúc 9:48 Cảm ơn
hmhm dung dịch trong suốt như nào v ạ
Trả lời 11 Tháng 6 lúc 5:55
ngohuyenlybest2511 H+ đến dư chuyển AlO2-, CrO2-, ZnO22- thành các hidroxit tương ứng rồi hòa tan các hidroxit tạo dd trong suốt
11 Tháng 6 lúc 6:0 Cảm ơn
moana "Nói một chất có thể để cho ánh sáng truyền qua hoàn toàn như thủy tinh, không khí... và cho thấy rõ được hình dạng của các vật nhìn qua" copy lâu nay cũng vẫn nghĩ là trong suốt là phải không màu :V hic
11 Tháng 6 lúc 9:11 Cảm ơn
ngoclonga2 aii giải thích giúp e vơissssssssssssssssss
13 Tháng 6 lúc 13:45 Cảm ơn
sasukeduy113 Y gồm có Fe2O3 và Cr2O3 (do NaOH loãng nên Cr2O3 không tác dụng)
Z gồm NaAlO2 NaCrO2 Na2ZnO2 và NaOH dư
cho nước Br2 vào thì nó tác dụng với Na2CrO2 với NaOH dư => Na2CrO4 +NaBr +H2O (T)

=> (1) đúng
(2) sai do Z chứa 4 chất
(3) đúng vì Na2CrO4 màu vàng (do ion CrO4 2-)
(4) đúng vì tác dụng với các chất trong Z sẽ tạo kết tủa sau đó hòa tan kết tủa
=> 3 đáp án đúng :v
13 Tháng 6 lúc 13:51 Cảm ơn
htk112212 e tuong cr2o3 tan trong dd kiem chu
Trả lời 19 Tháng 6 lúc 8:21
tranduchoanghuy kiềm ĐẶC mới tan em nha ^_^
19 Tháng 6 lúc 8:57 Cảm ơn