Hòa tan m gam hỗn hợp FeO, Fe(OH)2, FeCO3 và Fe3O4 (trong đó Fe3O4 chiếm 1/3 tổng số mol hỗn hợp) vào dung dịch HNO3 loã?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hòa tan m gam hỗn hợp FeO, Fe(OH)2, FeCO3 và Fe3O4 (trong đó Fe3O4 chiếm 1/3 tổng số mol hỗn hợp) vào dung dịch HNO3 loã?

ID [52798]

Hòa tan m gam hỗn hợp FeO, Fe(OH)2, FeCO3 và Fe3O4 (trong đó Fe3O4 chiếm 1/3 tổng số mol hỗn hợp) vào dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CO2 và NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) có tỉ khối so với H2 là 18,5. Số mol HNO3 phản ứng là

A. 1,8.
B. 2,0.
C. 3,2.
D. 3,8
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C HD: Giải hỗn hợp khí gồm 0,2 mol NO và 0,2 mol CO2.

Tất cả các chất trong m gam hỗn hợp đều cho 1e ||→ bảo toàn electron có nhh = 3nNO = 0,6 mol.

||→ nFe3O4 = 0,2 mol; ∑nFeO; Fe(OH)2; FeCO3 = 0,4 mol.

||→ ∑nnguyên tố Fe = 1,0 mol ||→ nFe(NO3)3 = 1,0 mol.

||→ bảo toàn nguyên tố N có nHNO3 = 1,0 × 3 + 0,2 = 3,2 mol. Chọn đáp án C. ♣.

Bình luận
tinhvauyen giải giúp em bài này ạ
Trả lời 8 Tháng 5 lúc 9:6
sasukeduy113 từ hỗn hợp khí suy ra nCO2=nNO=0,2 (suy ra từ phương pháp đường chéo )
ta có thể loại CO2 khỏi bài toán bằng việc quy hỗn hợp đầu về: FeO, Fe(OH)2 và Fe3O4
do HNO3 dư nên sản phẩm thu được là Fe3+
quy tiếp hỗn hợp đầu về FeO và Fe2O3 (vì H2O từ Fe(oH)2 không có vai trò trong bài này )
nếu đặt x=nFe3O4 thì n hỗn hợp đầu=3x => nFeO +nFe3O4=3x
suy ra sau quy đổi Fe3O4 tách ra => thêm x mol FeO nữa
tức là sau quy đổi hỗn hợp gồm FeO 3x+x-x=3x mol và Fe2O3 x mol
bảo toàn e:
Fe2+ => Fe3+ 1e và NO3- +4H+ +3e=> NO+2H2O
=> nFeO=3nNO => 3x=3*0,2 => x=0,2
=> FeO 0,6 và Fe2O3 0,2
=> nO trong hỗn hợp đầu pứ với H+ =0,6+0,2*3=1,2 mol
=> nHNO3 pứ=2nO hỗn hợp đầu pứ H+ +4nNO=1,2*2+0,2*4= 3,2 mol
=> KQ ^^
8 Tháng 5 lúc 19:37 (3) Cảm ơn
duongphong123 bạn đặt số mol của các chất là a b c d thì có c=0,2 áp dụng bte và d=1/3 n mol hỗn hợp ta tìm đc d=0,2 nên a+b=0,2 vậy là ra hết dữ liệu
8 Tháng 5 lúc 19:39 (6) Cảm ơn