Hoán vị gen có ý nghĩa gì trong thực tiễn?

Hoán vị gen có ý nghĩa gì trong thực tiễn?
A. Làm giảm số kiểu hình trong quần thể
B. Tổ hợp các gen có lợi về cùng NST
C. Tạo được nhiều tổ hợp gen độc lập
D. Làm giảm nguồn biến dị tổ hợp

Đáp án B

Nhờ có hoán vị gen mà các gen có lợi có cơ hội tổ hợp lại với nhau trên một NST.
ĐA: B
Nhật Trường PROADVANCED klq nhg hôm nay là mùng 3 TẾT . 21/2/2015
. 22/02/2015
Nhật Trường PROADVANCED --------sai . 21/2/2015
. 22/02/2015
Nguyễn Hoàng Linh YDSfighting câu b là của liên kết gen chứ? . 24/12/2014
. 25/12/2014
Tuyết Ngân-----♥♥♥ Khoa em ngủ ngon hĩ gấu nhiều Vao nhá . 23/12/2014
. 24/12/2014
Kim Nhật Thành tuong cai nay` la lk gen . 23/12/2014
. 24/12/2014
Trần Quóc Thanh mỗi mình sai =.= . 4/6/2014
. 05/06/2014