Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C3H12N2O3). X là muối của axit hữu cơ đa chức, Y là muối của một axit vô cơ.?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C3H12N2O3). X là muối của axit hữu cơ đa chức, Y là muối của một axit vô cơ.?

ID [756125]

Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C3H12N2O3). X là muối của axit hữu cơ đa chức, Y là muối của một axit vô cơ. Cho 3,86 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,06 mol hai chất khí (có tỉ lệ mol 1 : 5) và dung dịch chứa m gam muối. giá trị của m là

A. 5,92.
B. 4,68.
C. 2,26.
D. 3,46.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

m000n Làm sao để từ giả thiết "chữ" mà suy ra những cấu tạo ấy ạ ?
15 Tháng 6 lúc 2:3
BKa26211 Đề nói vậy bạn phải tìm được nhưng công thức cấu tạo có thể có của nó, nếu dạng này k tìm được thì k làm được. Với cả dòng đầu cũng toàn chữ thật
15 Tháng 6 lúc 7:38 (1) Cảm ơn
m000n Dạ, mà ý em hỏi là làm sao viết được những công thức ấy, viết mò hay là có quy luật gì ấy ạ
15 Tháng 6 lúc 21:54
BKa26211 Cũng là mò,đoán dựa trên đặc điểm của nó. Nhưng làm vài lần thì tìm công thức nó cũng dễ, nó chỉ có mấy dạng thôi, video có mà, hay lên mạng kiếm
15 Tháng 6 lúc 22:4 (1) Cảm ơn